Artikel

Erhvervsuddannelse i udlandet

Du har mulighed for at tage en del af din erhvervsuddannelse i et andet land. Du kan blandt andet komme i praktik i udlandet som en del af din danske uddannelse.

Du kan i en periode også gå på skole uden for Danmarks grænser.

Hvis du vil kombinere en erhvervsuddannelse med et ophold i udlandet, så har du mulighed for at få økonomisk støtte til det.

Fold alle afsnit ud

Praktik i udlandet/PIU

Som elev på en erhvervsuddannelse, kan du tage en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse.

Det kan foregå på to forskellige måder, nemlig som enten skoleudsendelse eller udstationering.

Skoleudsendelse

Hvis du ikke har en dansk praktikplads, kan du vælge at tage i praktik i udlandet, når du har afsluttet dit grundforløb på erhvervsskolen. Du kan tage en eller flere af dine praktikperioder i udlandet. Alle skoleperioder og den afsluttende prøve skal du normalt tage i Danmark.

Du skal selv lave en ansættelsesaftale med en udenlandsk virksomhed, og du skal du have din danske erhvervsskole til på forhånd at godkende praktikopholdet som del af din erhvervsuddannelse. 

Udstationering

Hvis du har en praktikplads i Danmark, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du tager en eller flere praktikperioder i udlandet. Den danske virksomhed har stadig ansvaret for din uddannelse.

PIU-ordningen

Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet. PIU står for Praktik i udlandet og er en dansk ordning for unge i erhvervsuddannelserne. Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden. Du kan tage nogle eller alle praktikperioderne i udlandet, mens alle skoleophold foregår i Danmark.

Nærmere oplysninger om praktik i udlandet kan kan du få på erhvervsskolerne. De fleste skoler har en international koordinator eller PIU-koordinator.

Læs mere i Uddannelses- og forskningsministeriets informationsfolder Praktik i udlandet/PIU (pdf).

Nordplus Junior programmet

Programmet giver tilskud til praktikophold i virksomheder for erhvervskoleelever. Opholdene skal vare i mindst fem dage, rejsedagene inklusive.

Læs på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside Nordplus Junior programmen-udveksling af elever.

DK-USA programmet

DK-USA programmet kan give støtte til udveksling af elever på uddannelses- og praktikophold i USA. Opholdet kan fx være et studieophold på community colleges eller et praktikophold i en virksomhed og skal vare mindst 4 uger. Din skole skal søge på dine vegne.

Læs mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside DK-USA-programmet.

Erasmus+ programmet

Erasmus+ er EUs uddannelsesprogram for erhvervsuddannelser. Privatpersoner kan ikke søge tilskud. Det er uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder, som arbejder med erhvervsuddannelser, der kan søge tilskud til fx udvekslingsophold og internationale aktiviteter. Et praktik- eller uddannelsesophold for elever i erhvervsuddannelse kan foregå i et andet EU-land og skal indgå som en godkendt del af det danske uddannelsesforløb.

Læs mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside Velkommen til Erasmus+

Optagelse på uddannelse i udlandet

Hvis du som udgangspunkt ønsker at tage hele din uddannelse i udlandet, skal du søge om optagelse på uddannelsen på lige fod med landets egne borgere. Forhør dig på landets kulturinstitut eller på landets ambassade i Danmark.

Nordisk samarbejde om uddannelse

Som statsborger i et nordisk land kan du søge optagelse på en uddannelse, fx en erhvervsuddannelse, i et andet nordisk land på samme vilkår som landets egne borgere.

I det nordiske samarbejde har du også mulighed for at tage en del af din uddannelse i fx Danmark og få denne del godskrevet ved en tilsvarende uddannelse i et andet land i Norden - eller omvendt.

Ligeledes vil du i de fleste tilfælde kunne få godkendt praktikperioder, hvis de indgår som en obligatorisk del af en erhvervsuddannelse.

Det nordiske uddannelsessamarbejde omfatter Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide om de forskellige programmer og ordninger på www.gribverden.dk

Du kan en oversigt over europæiske og nordiske programmer, herunder dem som er nævnt i denne artikel, på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside Internationale uddannelsesprogrammer.

Du kan læse mere om PIU-ordningen på ufm.dk/Piu-ordningen

De fleste erhvervsskoler har en international koordinator eller en PIU-koordinator. Kontakt erhvervsskolen.

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Nr. 498 af 19. maj 2017.