Artikel

Erhvervsuddannelse i udlandet

Du har mulighed for at tage en del af din erhvervsuddannelse i udlandet.

Du kan fx komme på skole- eller praktikophold eller deltage i et udvekslingsprogram. Endelig kan du også vælge at tage hele din uddannelse i udlandet.

Udenlandsophold

Læs om mulighederne for dig, der går på erhvervsuddannelse og overvejer et skole- eller praktikophold i udlandet:

Se Uddannelseses- og Forskningsministeriets hjemmeside Grib verden - erhvervsuddannelse.

Tilskudsordninger

Hvis du vil kombinere din erhvervsuddannelse med et ophold i udlandet, kan du måske få økonomisk støtte til det. 

  • PIU - Praktik i udlandet: Via PIU-ordningen kan du søge tilskud til praktikophold i udlandet. Tal med PIU-vejlederen på din erhvervsskole.
  • DK-USA-programmet: Erhvervsskoler kan søge tilskud til studie- eller praktikophold i USA for bl.a. elever.
  • Nordplus Junior-programmet: Institutioner kan søge tilskud til bl.a. udveksling af elever i Norden og de baltiske lande. 
  • Erasmus+: Institutioner og organisationer inden for de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser kan bl.a. søge tilskud til praktik- eller skoleophold i Europa for elever og nyuddannede.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside Grib verden - sådan får du råd til erhvervsuddannelse i udlandet.

Optagelse på uddannelse i udlandet

Hvis du vil tage hele din uddannelse i udlandet, skal du søge om optagelse på lige fod med landets egne borgere.

I Norden kan du også tage en del af din uddannelse i ét land og få denne del godskrevet ved en tilsvarende uddannelse i et andet land. Det nordiske uddannelsessamarbejde omfatter Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside Grib verden - sådan får du råd til erhvervsuddannelse i udlandet.

Få mere at vide

Kontakt erhvervsskolen. De fleste erhvervsskoler har en international koordinator eller en PIU-koordinator. 

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Nr. 498 af 19. maj 2017