Foto af Bådebygger
Artikel

Sådan søger du praktikplads

Praktikken er en vigtig del af erhvervsuddannelsen efter grundforløbet.

I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet. Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Muligheder

Der er flere muligheder, når du skal finde praktikplads til uddannelsen efter grundforløbet (hovedforløbet). Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb. Eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere virksomheder. Praktikstedet skal være godkendt eller skal kunne godkendes af uddannelsens faglige udvalg. Det kan du få vejledning om på erhvervsskolen.

Hvordan søger man?

Skal man søge skriftligt? Skal man selv møde frem? Skal man gøre begge dele? Eller noget helt fjerde?

Det er forskelligt, hvad der er smartest. Forhør dig på erhvervsskolen om, hvad der er bedst i den branche, hvor du søger. Der er ikke en bestemt måde at søge praktikplads på, men det kræver, at du arbejder tålmodigt og seriøst med opgaven.

Det er en god ide at gå ind på praktikpladsen.dk. Her får du en oversigt over virksomheder inden for de forskellige fag og specialer, der er godkendt til at ansætte elever. Du kan også se, hvilke virksomheder der har opslået ledige pladser. Skriv virksomhederne ned og søg, også selv om de ikke ligger lige der, hvor du bor. Du kontakter selv virksomheden og hører om muligheden for praktikplads.

Mange unge finder praktikplads gennem forældre eller forældres venner. Tænk over om du kender nogle voksne, som måske kan hjælpe dig på vej mod en praktikplads.

Uddannelsesaftale

Når du har fundet en praktikplads, skal der oprettes en skriftlig uddannelsesaftale. Aftalen skal underskrives både af dig selv og af virksomheden. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre eller værge også skrive under.

Aftalen gælder som en ansættelseskontrakt. De første 3 måneder er en gensidig prøvetid.

Normalt gælder en uddannelsesaftale for hele uddannelsen. Men der er også andre muligheder for, hvad uddannelsesaftalen kan omfatte.

Hvis du ikke har fundet en praktikplads, når du har færdiggjort grundforløbet, har du på en del uddannelser mulighed for at komme i skolepraktik. Læs om Skolepraktik.

Hvad kan uddannelsesaftalen omfatte?

En uddannelsesaftale kan omfatte både uddannelsens grundforløb og hovedforløb, afhængigt af hvad du aftaler med virksomheden. Den dækker både skole- og praktikperioder i de forløb, den omfatter.

Her ser du forskellige varianter af, hvad uddannelsesaftalen kan omfatte:

Almindelig uddannelsesaftale

Der er flere varianter:

  • En aftalen, der omfatter uddannelsens hovedforløb. Med denne variant starter du din uddannelse i grundforløbet på erhvervsskolen og sikrer dig, inden praktikperioden begynder, en uddannelsesaftale, der dækker hovedforløbet. Dette er den mest almindelige model.
  • En aftale, der omfatter grundforløbets 2. del samt hovedforløbet. Med denne variant sikrer du dig adgang til dimensionerede erhvervsuddannelser.
  • En aftale, der omfatter grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet. Denne variant kan fx bruges, hvis du ønsker at gøre brug af praktikadgangsvejen. Denne variant er kun mulig for dig, der skal tage både 1. og 2. del af grundforløbet.

Kombinationsaftale

Det er også muligt at indgå en kombinationsaftale, dvs. at lave aftaler med to eller flere virksomheder, der så arbejder sammen om at uddanne dig. Ideen er, at delaftalerne tilsammen omfatter hele din uddannelse.

Kort aftale

Endvidere kan du indgå korte uddannelsesaftaler. En kort aftale skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Men aftalen kan ­altid forlænges eller laves om til at gælde for resten af uddannelsen. Den kan også omfatte grundforløbet eller ny mesterlære. Endelig kan der indgås flere korte aftaler, så du gennemfører din praktik i flere forskellige virksomheder. Aftalerne kan skrues sammen på forskellig måde. Forhør dig om mulighederne på din erhvervsskole.

Ny mesterlære

Ny mesterlære-aftalen betyder, at det meste af grundforløbet på skolen bliver erstattet af praktisk oplæring i en virksomhed. Aftalen kan omfatte hele praktik- og skoleforløbet, men den kan også alene omfatte den grundlæggende praktiske oplæring samt én skoleperiode og én praktikperiode i hovedforløbet. Læs mere i Ny mesterlære.

Uddannelsesforløb