Sådan søger du prktikplads
Artikel

Sådan søger du praktikplads

På erhvervsuddannelsen skal du være i praktik i en virksomhed en stor del af din uddannelsestid.

Du skal derfor finde en virksomhed, som passer til dig, og som vil ansætte dig som elev.

Virksomheden skal være godkendt eller kunne godkendes som praktikvirksomhed. Du og virksomheden skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale. 

Her kan du bl.a. læse om praktikpladsen.dk og se, hvor du kan få gode råd om at søge praktikplads. Du kan også læse om de forskellige muligheder for uddannelsesaftale. 

Fold alle afsnit ud

Praktikpladsen.dk

Praktikpladsen.dk er et godt sted at starte, når du skal søge praktikplads. På praktikpladsen.dk kan du oprette din egen profil, som er synlig for virksomheder. 

Derudover kan du:

 • Finde ledige praktikpladsopslag
 • Finde virksomheder, der er godkendte til at have elever i praktik. Du kan også se, hvor mange elever, de må have. 
 • Finde virksomheder, der har en elev, som snart afslutter sin uddannelsesaftale. På den måde kan du opsøge relevante virksomheder uopfordret. 
 • Tilføje virksomheder til din ”søgelog”, så du kan holde styr på din praktiksøgning og dokumentere din søgning over for din vejleder på skolen. 
 • Få besked fra en jobagent, når der kommer ledige praktikpladser inden for dine praktikønsker. 

Du kan logge ind på www.praktikpladsen.dk med dit uni-login eller NemID. Har du brug for hjælp, kan du få support via korte brugervejledninger. Du kan også kontakte din erhvervsskole. 

Se Praktikpladsen.dk

Gode råd om at søge praktikplads

Når du har fundet et praktiksted, hvor du gerne vil søge praktikplads, kan du sende en skriftlig ansøgning. Du kan også kontakte virksomheden telefonisk og/eller møde personligt op.

I flere brancher forbedrer du dine chancer, hvis du møder personligt op i virksomheden. Spørg gerne vejlederen på din erhvervsskole, som kender branchen. 

Guiden til praktikplads

Guiden til praktikplads giver dig en lang række gode råd om at søge praktikplads. Du kan fx læse om, hvordan du skriver ansøgningen, og hvordan du kontakter praktikstedet.

Du kan også få gode råd om, hvordan du finder en praktikplads, der passer til dig, hvordan du får præsenteret dig selv som person og vist, hvad du kan.

Se: Guiden til praktikplads

Dit netværk

Du kan også finde praktikplads gennem familie, venner og bekendte. Tænk over, om du kender nogen, som kan hjælpe dig på vej mod en praktikplads. 

Spørg på erhvervsskolen

Husk, at du kan få vejledning på din erhvervsskole. Skolen kender branchen og kan vejlede dig om, hvordan du griber din søgning an.

Uddannelsesaftale

Når du har fundet en praktikplads, skal du og virksomheden indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Aftalen skal underskrives både af dig selv og af virksomheden. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også skrive under.

Aftalen gælder som en ansættelseskontrakt. De første 3 måneder er en gensidig prøvetid.

Der findes forskellige typer af uddannelsesaftaler. Nedenfor får du en oversigt.

Den almindelige uddannelsesaftale

Det mest almindelige er, at du og virksomheden indgår en uddannelsesaftale for hele din uddannelse. Den skal som minimum omfatte uddannelsens hovedforløb, men den kan også omfatte både uddannelsens grundforløb og hovedforløb.

I de forløb, aftalen omfatter, gælder den både praktik- og skoleperioderne, og praktikvirksomheden har uddannelsesansvaret.

Der findes tre varianter af den almindelige uddannelsesaftale, som du kan indgå alt efter, hvor meget af uddannelsen aftalen skal omfatte:

 • Variant A: Aftalen omfatter din uddannelses hovedforløb. Denne aftale skal du have indgået, inden du kan starte i første praktikperiode i dit hovedforløb.
 • Variant B: Aftalen omfatter både grundforløbets 2. del og hovedforløbet. Med denne variant sikre du dig adgang til en dimensioneret erhvervsuddannelse.
 • Variant C: Aftalen omfatter både grundforløbets 1. del og 2. del samt hovedforløbet. Med denne variant kan du fx gøre brug af praktikadgangsvejen og starte din uddannelse i praktik.

Læs om Dimensionerede erhvervsuddannelser og om Skolevejen og praktikvejen.

Andre typer uddannelsesaftaler

 • Kombinationsaftale: Du indgår aftaler med to eller flere virksomheder, der så arbejder sammen om at uddanne dig. Ideen er, at delaftalerne tilsammen omfatter hele din uddannelse.
 • Kort aftale: Aftalen skal indeholde mindst en del af en praktikperiode og mindst en hel skoleperiode i hovedforløbet. Aftalen kan ­altid forlænges eller laves om til at gælde for resten af uddannelsen. Den kan også omfatte grundforløbet eller ny mesterlære. Endelig kan du indgå flere korte aftaler, så du gennemfører din praktik i flere forskellige virksomheder. Du skal være opmærksom på, at du højst kan indgå to korte aftaler i samme virksomhed - herefter skal virksomheden indgå en restuddannelsesaftale med dig. Forhør dig om mulighederne på din erhvervsskole.
 • Ny mesterlære: Aftalen kan omfatte hele din uddannelses praktik- og skoleforløb, men den kan også omfatte mindre. Den skal dog mindst omfatte den grundlæggende praktiske oplæring samt en hel skoleperiode og mindst en del af en praktikperiode i hovedforløbet.

Ny mesterlære-aftalen betyder, at det meste af dit grundforløb på skolen bliver erstattet af praktisk oplæring i en virksomhed.

Læs mere om Ny mesterlære.

Skolepraktik

Hvis du ikke har fundet en praktikplads, når du har færdiggjort grundforløbet, kan du på en del uddannelser komme i skolepraktik. 

Det er en betingelse for at komme i skolepraktik, at du har en synlig profil på Praktikpladsen.dk. Du skal oprette den synlige profil, allerede 8 uger før du afslutter dit grundforløb, og den skal være synlig under hele dit skolepraktikforløb.

Der er derudover forskellige andre betingelser for, om du kan komme i betragtning til skolepraktik.

Læs om Skolepraktik.