strukturen på erhvervsuddannelserne
Artikel

Erhvervsuddannelsens opbygning

Erhvervsuddannelserne er bygget op af både skoleperioder og oplæringsperioder. Uddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet foregår på en erhvervsskole. På hovedforløbet er du under oplæring på en arbejdsplads, men undervejs har du i kortere perioder undervisning på skolen.

Fold alle afsnit ud

Grundforløbet

Grundforløbet er typisk indledningen til din erhvervsuddannelse. Det har forskelligt indhold, alt efter hvilken erhvervsuddannelse du tager.  

Grundforløbet er bygget op af to dele: 1. del og 2. del. Hver del varer et halvt skoleår. Nogle elever kan starte direkte i 2. del og springe 1. del over.

Læs om grundforløbets 1. del

Læs om grundforløbets 2. del

Du afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve. Prøven skal vise, om du opfylder de faglige krav til at fortsætte undervisningen i hovedforløbet.

Dimensionerede erhvervsuddannelser

Nogle erhvervsuddannelser er såkaldte dimensionerede erhvervsuddannelser. Det betyder, at du skal have skaffet enten en kvoteplads eller en uddannelsesaftale, inden du kan blive optaget på grundforløbets 2. del.

Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Hovedforløbet

Efter grundforløbet fortsætter uddannelsen i et hovedforløb.

Specialer

Hovedforløbet kan bestå af forskellige specialer, som du skal vælge imellem. Fx har uddannelsen træfagenes byggeuddannelse tre forskellige specialer: tømrer, gulvlægger og tækkemand. Handelsuddannelsen har specialer som salgsassistent, blomsterdekoratør, digital handel m.fl.

Uddannelsesaftale

For at kunne gennemføre dit hovedforløb, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. en læreplads. Når du vælger speciale, kan du evt. tage med i overvejelserne, om du kan finde en god læreplads.

Hvis du slet ikke kan finde en læreplads, kan du på en række uddannelser gøre brug af skoleoplæring. Ganske få erhvervsuddannelser foregår desuden udelukkende på skole og kræver ikke læreplads.

Læs mere i Sådan søger du læreplads.

Veksling mellem skole og lærested

På hovedforløbet foregår din uddannelse som praktisk oplæring i en virksomhed, hvor du er ansat som lærling.

Du har også kortere skoleperioder. De er en del af din aftale med oplæringsvirksomheden, men foregår på erhvervsskolen. Antallet af skoleperioder er forskelligt fra uddannelse til uddannelse. I skoleperioderne får du bl.a. undervisning i teori og metode inden for dit fag, og du lærer at bruge teorien i praksis.

Læs, hvordan undervisningen foregår i Undervisningen på en erhvervsuddannelse.

Varighed

Hovedforløbet kan vare fra et år på en uddannelse til fem år på en anden uddannelse. Et typisk hovedforløb afsluttes med en prøve efter tre år.

Nogle erhvervsuddannelser er trindelte, så du har mulighed for at afslutte uddannelsen efter hvert trin.

Afsluttende prøve

Du afslutter erhvervsuddannelsen med en prøve. Nogle erhvervsuddannelse afsluttes med en svendeprøve efter sidste skoleperiode i hovedforløbet.

Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

Med eux kombinerer du din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. Du tager gymnasiale fag, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse.

Erhvervsuddannelser med eux er bygget op på samme måde som de tilsvarende erhvervsuddannelser uden eux. Forskellen er, at du skal tage gymnasiale fag, og at varigheden ofte vil være lidt længere med eux.

Merkantile erhvervsuddannelser med eux er dog bygget op på en lidt anden måde.

Læs mere om eux.

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Er du 25 år eller derover, vil euv være din direkte vej til at blive faglært. Euv er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne.

Læs om dine muligheder som voksen i temaet Fra ufaglært til faglært.

Andre muligheder

Der findes andre måder at bygge erhvervsuddannelsen op på.

Lærepladsvejen

Du kan starte din uddannelse med oplæring i stedet for skole. Det kræver, at du har skaffet en uddannelsesaftale, som dækker både grundforløbet og hovedforløbet.

En anden mulighed er Ny mesterlære, hvor op til hele det første år kan foregå som praktisk oplæring i virksomheden og vil erstatte grundforløbet.

Læs Skolevejen og lærepladsvejen og Ny mesterlære

Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus er et ti-ugers forløb, der går forud for din start på grundforløbets 2. del. Der er forskellige regler for, om du kan starte i GF+. Det skal bl.a. være mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse.

Læs om Grundforløb plus (GF+)

Udlandsophold

Du har også mulighed for at tage en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Læs om det i Erhvervsuddannelse i udlandet.