Erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning
Artikel

Dimensionerede erhvervsuddannelser

Nogle af erhvervsuddannelserne er dimensionerede. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del. Se listen over dimensionerede uddannelser i 2024 her.

Dimensionering betyder, at du som hovedregel skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, dvs. have fundet en læreplads, før du kan gå i gang med grundforløbets 2. del og hovedforløbet.

Fold alle afsnit ud

Krav om læreplads eller kvoteplads

En erhvervsuddannelse kan enten være dimensioneret med en kvote eller med lærepladskrav.

 • Erhvervsuddannelser dimensioneret med kvote: Der er et begrænset antal pladser for elever uden en uddannelsesaftale.
 • Erhvervsuddannelser dimensioneret med lærepladskrav: Du skal altid have en uddannelsesaftale, før du starter.

I 2024 er 20 erhvervsuddannelser dimensioneret med en kvote.

Kvoteplads

Når en erhvervsuddannelse er dimensioneret, skal du som udgangspunkt have en uddannelsesaftale for at blive optaget på grundforløbets 2. del.

Ved erhvervsuddannelser dimensioneret med kvote er der dog aftalt en kvote for, hvor mange elever uden en uddannelsesaftale, der kan optages. På disse uddannelser kan du søge en kvoteplads, hvis du ikke har haft held til at skaffe en uddannelsesaftale.

Du skal sende din ansøgning på www.optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb.

Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er tale om et begrænset antal pladser. Det er uddannelsesstedet, som vurderer ansøgerne til kvotepladserne og optager de bedst kvalificerede. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i ansøgningerne. Du skal bl.a. kunne dokumentere, at du aktivt har søgt efter en læreplads. Der er ingen garanti for, at du får en kvoteplads, selvom du søger.

Hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed, er du sikret adgang til grundforløbet på en dimensioneret uddannelse. Uddannelsesaftalen skal dække uddannelsens grundforløb samt første oplæringsperiode og første skoleperiode i hovedforløbet.

Krav om læreplads

Erhvervsuddannelser kan også være dimensioneret med lærepladskrav. Her skal du altid have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, før du kan gå i gang med grundforløbets 2. del og hovedforløbet. 

Du kan få mere vejledning på uddannelsesstedet (erhvervsskolen), eller gennem Den kommunale ungeindsats eller eVejledning.

Dimensionerede uddannelser i 2024

Uddannelser dimensioneret med kvote

Pr. 1. januar 2024 er følgende erhvervsuddannelser dimensioneret med kvote på grundforløbets 2. del:

 • Beklædningshåndværker
 • Bådmekaniker
 • Cykel- og motorcykelmekaniker
 • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Den pædagogiske assistentuddannelse
 • Digital media
 • Dyrepasser
 • Film- og tv-produktionstekniker
 • Fitnessuddannelsen
 • Fotograf
 • Frisør
 • Guld- og sølvsmed
 • Kosmetiker
 • Mediegrafiker
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Skov- og naturtekniker
 • Tandtekniker
 • Teater-, udstillings- og av-tekniker
 • Veterinærsygeplejerske
 • Web-udvikler (se særligt om denne uddannelse)

Få mere at vide

Find typisk stillede spørgsmål om dimensionering på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Spørgsmål og svar om trepartsaftalen