Web integrator elev ved sin lab top
Erhvervsuddannelse (EUD)

Webudvikler

På uddannelsen til webudvikler lærer du om digitalt design og webløsninger. Du arbejder med websites, front-end udvikling, databaser, digital fotografering, lyd og grafik.

Fakta

Navn:
Webudvikler
Varighed:
2 år 3 mdr.
Trin og specialer:
Web-integrator
Adgangskrav til grundforløb:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Dimensionering:
Kvoteplads. Se afsnittet Dimensionering
Skolepraktik:
Hele uddannelsen foregår på skole
Økonomi:
SU

Du lærer at lave webløsninger med programmering og at integrere tekst, billeder, grafik, video, lyd og animation mm.  

Uddannelsen giver dig både teknisk og kreativ indsigt, samt fornemmelse for budskab og indhold.

Som webudvikler kan du fx hjælpe virksomheder med et digitalt visuelt udtryk udadtil, når du skaber iøjnefaldende hjemmesider og internetløsninger. 

Du kan kan arbejde som ansat i private og offentlige virksomheder, på reklame- og webbureauer. Du har også mulighed for at starte eget firma.

Uddannelsen foregår kun på skole.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Webudvikleruddannelsen giver i teori og praksis en grundlæggende viden om arbejdet med webløsninger. Du lærer at arbejde med webdesign og databaser, herunder at planlægge produktion af samt programmere og kode dynamiske og avanceret internetløsninger. 

Du lærer også om integration af databaser i forbindelse med produktionen. 

Du arbejder med digital fotografering, scanning og billedbehandling og lærer om budskab, indhold, form og funktion bag dynamiske websider.

Uddannelsen foregår kun på skole.

Som webudvikler samarbejder du ofte med andre professionelle mediefolk, og du må være indstillet på at følge fagligt med i en branche, der hele tiden udvikler sig.

Arbejdet er meget skærmbaseret og kan være hektisk med deadlines, der skal overholdes.

Løn, job og trivsel

 • Hvad tjener man som nyuddannet?
 • Er der gode beskæftigelsesmuligheder?
 • Trives eleverne på uddannelsen?
 • Hvordan er køns- og aldersfordelingen?

Tjek fakta om uddannelsen, før du vælger, eller sammenlign uddannelser.

Gå til Tal om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der udelukkende består af skoleforløb.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du bl.a. i:

 • Digital foto
 • Video og lyd
 • Grafiske værktøjer
 • Billedbehandling
 • Animation
 • Front-end udvikling samt integration af databaser
 • Design

Du skal også have fag som innovation og iværksætteri, informationsteknologi og e-handel.

Du afslutter med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Dimensionering

Uddannelsen er dimensioneret. Det betyder, at du skal have en kvoteplads for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Du skal søge kvotepladsen via optagelse.dk. Derefter skal du igennem et særligt optagelsesforløb på den skole, du søger optagelse på. Orienter dig på skolens egen hjemmeside.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde kreativt med it, billeder og lyd
 • Kan bevare overblikket - også når der er travlt
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er indstillet på at sidde meget ved en computer

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Bemærk: Uddannelsen er dimensioneret. Du skal gennemføre et særligt optagelsesforløb for at blive optaget på grundforløbets 2. del - se afsnittet Dimensionering.

Adgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på E-niveau
 • Matematik på E-niveau

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter. Læs her, hvordan du kommer i gang, når du er under 25 år.

Dimensionering

Denne uddannelse er dimensioneret. Det betyder, at du skal have en en kvoteplads for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Derefter skal du igennem et særligt optagelsesforløb på den skole, du søger optagelse på. Orienter dig på skolens egen hjemmeside.

Du går i 9. eller 10. klasse

Hvis du vil i gang lige efter 9. eller 10. klasse, skal du søge ind på grundforløbets 1. del (GF1).

Ansøgning: Du skal ansøge senest 1. marts via Optagelse.dk. Grundforløbets 1. del starter typisk i august måned.


Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse og er under 25 år, kan du vælge mellem følgende muligheder:


De samme muligheder gælder for dig, der har taget forberedende grunduddannelse (FGU) i løbet af de 2 år.

Hvis du har taget gymnasial uddannelse i mere end 1 år, skal du altid søge ind på grundforløbets 2. del.

Ansøgning til GF1: Du skal ansøge senest 1. marts via Optagelse.dk. Grundforløbets 1. del starter typisk i august måned.

Ansøgning til GF2 - kvoteplads: Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk august og januar. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om frist for ansøgning om kvoteplads. Du ansøger via  Optagelse.dk.


Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 2 år siden

Er det mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, gælder følgende:

 • Du skal søge ind på grundforløbets 2. del (GF2)
   
 • Du kan evt. også starte i grundforløb plus (GF+). Det er for dig, som har brug for afklaring eller skoleundervisning, før du beslutter dig for uddannelsen. Efter grundforløb plus går du videre på grundforløbets 2. del. 
   

Ansøgning til GF2 - kvoteplads: Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk august og januar. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om frist for ansøgning om kvoteplads. Du ansøger via  Optagelse.dk.

Ansøgning til grundforløb plus (GF+): Der kan være uddannelsesstart flere gange om året. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om ansøgningsfrist. Du ansøger via  Optagelse.dk


Du er fyldt 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du søge ind på erhvervsuddannelse for voksne, euv. Se afsnittet Erhvervsuddannelse for voksne.

Uddannelsessteder

Se Erhvervsuddannelseskortet

Kortet viser skoler, som udbyder uddannelsen - eller dele af uddannelsen. Vælg en skole på kortet, og se mulighederne.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

 

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Som uddannet webudvikler kan du finde arbejde inden for en lang række brancher, hvor du kan tilrettelægge informationer af enhver art på nettet. 

Der er jobmuligheder inden for både private og offentlige virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Læs mere under Mulige job.

Mere uddannelse

Som webudvikler har du adgang til videregående uddannelse.

Videregående uddannelse

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Fagligt udvalg:
Det Faglige Udvalg for Digital Media www.iu.dk

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.