Erhvervsuddannelser inden for Bygge og anlæg
Artikel

Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen

Hvis det kalenderår er gået, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du optages direkte på et grundforløbs 2. del. Det varer højst 20 uger (½ skoleår) og efterfølges af et hovedforløb.

Når du er blevet optaget på erhvervsuddannelsen, kan du begynde i uddannelsens grundforløb på en erhvervsskole. Har du på forhånd indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du også begynde din uddannelse med praktikforløb i praktikvirksomheden.

Fold alle afsnit ud

I gang på grundforløbets 2. del

For at starte på grundforløbet i en erhvervsuddannelse, skal du opfylde adgangskravet. Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen.

En erhvervsudannelses grundforløb struktureres i 2 dele: grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del, hver af en varighed på 20 uger (½ skoleår). Grundforløbets 1. del er målrettet elever, der begynder på erhvervsuddannelsen direkte efter 9./10. klasse eller inden 1. september året efter, at de er gået ud af skolen.

Hvis du begynder din uddannelse senere end 1. september året efter, at du er gået ud af 9./10. klasse, skal du starte direkte i grundforløbets 2. del.

Du kan dog allerede optages direkte på grundforløbets 2. del efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Tager du 10. klasse med, kan du optages på grundforløbets 2. del efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 10. klasse. Men du skal være opmærksom på, at nogle erhvervsuddannelser har høje krav til, hvad du skal nå i løbet af grundforløbet. Derfor kan det i nogle tilfælde være en fordel at vælge både grundforløbets 1. og 2. del, så længe du har mulighed for det. Læs mere om Strukturen på erhvervsuddannelserne.

Er du over 25 år, gælder andre regler (se nedenfor).

Dimensionerede erhvervsuddannelser

Nogle erhvervsuddannelser har begrænsninger for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløbets 2. del. På disse uddannelser skal du have enten en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver eller en såkaldt kvoteplads, inden du kan gå i gang med grundforløbets 2. del. Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Grundforløbet

På grundforløbets 2. del får du praksisnær og brugsorienteret undervisning, der er rettet mod det hovedforløb, du har valgt. Du har følgende fag:

  • Det uddannelsesspecifikke fag
  • Grundfag, som kan være fx fremmedsprog, matematik, naturfag eller lignende
  • Valgfag, som kan være ekstra grundfag, erhvervsfag, støttefag eller talentfag

Undervisningen tager sigte på, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i det hovedforløb, du har valgt. 

Hovedforløb og uddannelsesaftale

Grundforløbet afsluttes med en prøve. Derefter skal du fortsætte i hovedforløbet. Det betyder, at du senest efter grundforløbet skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Hvis du er over 25

Er du over 25 vil euv – erhvervsuddannelse for voksne – være en mulighed. Tager du uddannelsen som en euv, varer grundforløbet fra nul og op til 20 uger. Er du fyldt 25, vil en kompetencevurdering være første trin i din optagelse på en erhvervsuddannelse og grundlaget for at fastlægge dit uddannelsesforløb. Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (euv) i Erhvervsuddannelser for voksne.

Omvalg på grundforløbet – kun 2 gange

Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er gået i gang med eller har afsluttet grundforløbet, har du mulighed for at vælge en anden. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet. Du starter på grundforløbets 2. del i den uddannelse, du nu har valgt. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser. Men medmindre du har en uddannelsesaftale, kan du kun vælge om 2 gange.

Når du vælger din erhvervsuddannelse, er det derfor vigtigt, at du tænker over, om uddannelsen passer til dine interesser og forudsætninger. Har du lyst til uddannelsen og det job, den fører til? Hvad vil det kræve at gennemføre hele uddannelsen? Undersøg fx:

  • Hvad kravene er, når du skal fortsætte i erhvervsuddannelsens hovedforløb
  • Hvordan mulighederne for at finde praktikplads er, og om der er mulighed for skolepraktik
  • Om uddannelsen er dimensioneret med praktikpladskrav eller kvote

Kontakt fx en vejleder på erhvervsskolen, hvis du er i tvivl. Du kan også kontakte eVejledning.

Uddannelsesforløb