Grundforløb på eud
Artikel

Grundforløbet på en erhvervsuddannelse

Der tilrettelægges et 1-årigt grundforløb efterfulgt af et hovedforløb for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller begynder inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen.

Grundforløbet består af to dele, grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Hver del varer 20 uger (½ skoleår), og hele grundforløbet varer 1 skoleår.

Fold alle afsnit ud

I gang på grundforløbet

For at starte på grundforløbet i en erhvervsuddannelse, skal du opfylde adgangskravet. Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Du kan starte i grundforløbets 1. del, fra du har afsluttet 9. eller 10. klasse og til og med august måned året efter. Men når det kalenderår er gået, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du også optages direkte på grundforløbets 2. del. Læs mere om Strukturen på erhvervsuddannelserne.

Grundforløbets 1. del

I løbet af grundforløbets 1. del får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte i. Du skal først beslutte dig endeligt efter ½ år på grundforløbet.

Fagretning

På grundforløbets 1. del skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har et fagligt fællesskab.

I undervisningen på fagretningen får du en grundlæggende faglig viden og et grundlæggende kendskab til arbejdsmetoder inden for de uddannelser og erhverv, fagretningen sigter på. Du får indblik i de forskellige uddannelser og i de job, de kan føre til, samt kendskab til brancher og praktikmuligheder.

Hver erhvervsskole tilrettelægger sine egne fagretninger.  De kan derfor være forskellige fra skole til skole. Allerede når du tilmelder dig en erhvervsskole på optagelse.dk, skal du angive, hvilken fagretning du er interesseret i. Du kan vælge noget, du interesserer dig for eller er god til.

Når du starter i grundforløbets 1. del, er de første 2 uger introduktionsuger til fagretningen. Efter 2 uger skal du beslutte, om du vil blive på den valgte fagretning, eller om du vil vælge en ny.

Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på grundforløbets 2. del.

Læs mere i Fagretninger efter 9./10. klasse.

Brug Fagretningsnøglen, når du skal vælge fagretning. Her kan du se de enkelte skolers udbud af fagretninger og læse om, hvad de indeholder.

Fag

I løbet af grundforløbets 1. del bliver du undervist i erhvervsfag, grundfag og valgfag.

Erhvervsfagene omfatter dels generelle emner som arbejdspladskultur, samfund og sundhed og praktikpladssøgning, dels praktiske og teoretiske fag, som er særlige for uddannelserne i din fagretning. Det er fx faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og samarbejde og metodelære.

Grundfag er enten dansk E eller dansk C.

Der er mange muligheder for valgfag. Valgfag kan fx være ekstra grundfag som fx matematik, samfundsfag eller engelsk. Det kan også være fag, der ikke er obligatoriske, eller fag på et højere niveau. Valgfagene kan også være særlige eux-forløb.

I slutningen af grundforløbets 1. del skal du vælge hovedforløb. Det er den erhvervsuddannelse, du vælger at tage.

Grundforløbets 2. del

Når du fortsætter i grundforløbets 2. del, har du valgt din erhvervsuddannelse, og undervisningen bliver målrettet det hovedforløb, du har valgt. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet.

Grundforløbets 2. del varer i de fleste uddannelser 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

Fag

I grundforløbets 2. del får du undervisning i følgende:

  • Det uddannelsesspecifikke fag: Praksisnær og brugsorienteret undervisning, der er rettet mod det hovedforløb, du har valgt
  • Grundfag, som kan være fx fremmedsprog, matematik, naturfag eller lignende
  • Valgfag, som kan være grundfag, erhvervsfag, støttefag, talentfag

Praktikplads

Efter grundforløbets 2. del skal du fortsætte i et hovedforløb. Det betyder, at du senest efter grundforløbets 2. del skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Dimensionerede erhvervsuddannelser

Nogle erhvervsuddannelser har begrænsninger for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløbets 2. del. På disse uddannelser skal du have enten en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver eller en såkaldt kvoteplads, inden du kan gå i gang med grundforløbets 2. del. Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Omvalg på grundforløbet – kun 2 gange

Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er gået i gang med eller har afsluttet grundforløbets 2. del, har du mulighed for at vælge en anden. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet.

Du kan ikke tage grundforløbets 1. del igen, men du kan starte direkte på grundforløbets 2. del i den uddannelse, du nu har valgt. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser. Men medmindre du har en uddannelsesaftale, kan du kun vælge om 2 gange.

Læs mere

Hvis det kalenderår er gået, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du optages direkte på grundforløbets 2. del. Læs Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Læs om Undervisningen på en erhvervsuddannelse.

Læs om Strukturen på erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesforløb