Teknologi, byggeri og transport

Her finder du en lang række erhvervsuddannelser, som lærer dig forskellige typer håndværk, teknikker og teknologier. De bruges i byggeri og industri samt i blandt andet biler, maskiner, bygninger og computere.

Nogle erhvervsuddannelser lærer dig at reparere motorer, og andre lærer dig om tekniske installationer, it-systemer og telekommunikation, som vi bruger både i industrien og i private hjem.

Du finder også erhvervsuddannelser, der handler om at producere medier, dvs. at lave kommunikation på web, it, film, trykte medier og tv. Her lærer du at bruge det tekniske udstyr og at arbejde med lyd, tekst, grafik og billeder på it.

Erhvervsuddannelser, der handler om transport af passagerer eller gods, finder du også her, ligesom der er erhvervsuddannelser, hvor du lærer alt fra rengøring til vagtopgaver i bygninger og opsyn med tekniske anlæg.

De fleste af uddannelserne giver dig mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse.