Tømrerlærling i tagkonstruktion
Erhvervsuddannelse (EUD)

Træfagenes byggeuddannelse

På træfagenes byggeuddannelse lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer, fx kork.

Fakta

Navn:
Træfagenes byggeuddannelse
Varighed:
4 år og 6 mdr.
Trin og specialer:
Tømrer, gulvlægger, tækkemand
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Ny mesterlære:
Mulighed for ny mesterlære
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne rådgive og vurdere om materialers pris, kvalitet m.m. Du lærer selv at tegne og planlægge opgaver, og du arbejder med værktøj og maskiner.

Som færdiguddannet tømrer eller gulvlægger arbejder du typisk sammen med andre håndværkere i byggebranchen. De fleste bliver ansat i mindre virksomheder eller vælger at blive selvstændige.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvilke byggematerialer du kan anvende til løsningen af bestemte opgaver. Du lærer desuden at vurdere og begrunde, hvilke løsninger, du synes passer bedst med hensyn til pris, holdbarhed og kvalitet. Uddannelsen giver også kendskab til sikkerhed, love og regler.

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads. Du kan afslutte som tømrer, gulvlægger eller tækkemand.

 • Som tømrer udfører du arbejdsopgaver og konstruktioner efter egne plantegninger, og du lærer at vedligeholde værktøj og maskiner.
 • Gulvlæggeren beregner og opmåler materialeforbruget til forskellige gulvbelægninger.
 • Tækkemanden lærer om tagkonstruktioner og udfører tækning af tage m.m.

Træfagenes byggeuddannelser er håndværksuddannelser, hvor du samarbejder med andre inden for bygge og anlæg.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Værktøj og maskiner
 • Arbejdsmiljø
 • Materialeforståelse
 • Tegning
 • Konstruktion

Du får også undervisning i matematik, engelsk, fremmedsprog, samfundsfag og brug af computer.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Se film om uddannelsen

DM i Skills er de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. Det er Skills Denmark, der arrangerer mesterskaberne, og de har produceret en række film, hvor tidligere deltagere fortæller om deres fag. Her fortæller Philip, der er gulvlægger, om sit fag. Du kan også møde Mads, der er tækkemand og Anton, der er tømrer.

Se flere film fra Skills Denmark på YouTube.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Matematik på F-niveau
 • Teknologi på F-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Opstilling af rulle- og bukkestillads
 • Førstehjælp på mellem niveau
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med traditionelt håndværk
 • Har god fysik
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder 
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Har sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Kan arbejde sammen med andre faggrupper
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
 • Som gulvlægger skal du være indstillet på at arbejde indendørs
 • Som tømrer og gulvlægger skal du være indstillet på både at arbejde udendørs og i højder

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Du starter på din uddannelse efter en konkret vurdering. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen.  Læs mere i artiklen Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesidenwww.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på træfagenes byggeuddannelse. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 2.452 uddannelsesaftaler i specialet tømrer, 75 i specialet gulvlægger og 11 i specialet tækkemand.

Eux

Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Hvis du gennemfører din erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder 'generel studiekompetence' og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Du gennemfører følgende fag på gymnasialt niveau: dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi C, teknologi B og teknikfag B - byggeri og energi.

Muligheden for eux findes på en række skoler. Se mere om Eux.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

For at starte på en euv skal du kontakte en erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Se kortet øverst til højre.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Tømrere, gulvmænd og tækkere arbejder i byggebranchen. De fleste bliver ansat i mindre virksomheder eller vælger at blive selvstændige. Du kan også blive ansat til enkelte opgaver, og så må du være forberedt på at skifte job ofte.

Læs mere under Mulige job.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Tømrer

Uddannede inden for specialet tømrer ansættes først og fremmest i tømrer- og snedkervirksomheder inden for brancherne Bygningsfærdiggørelse og Byggeentreprenørvirksomheder.  

Andre virksomheder ansætter tømrere, fx Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed, hvor de arbejder med forberedelse af byggepladser samt arbejde med tagdækning.

Daginstitutioner mv. dækker over beskyttede værksteder i revalideringsinstitutioner, væresteder og aktivitetscentre, byggelegepladser samt flygtninge- og asylcentre, hvor tømrere kombinerer deres fag med pædagogisk arbejde.

Tømreruddannelsens alsidighed viser sig ved, at de ansættes i de fleste andre brancher, dog i meget mindre antal. De hyppigste vises i figuren. Kategorien Andre dækker over 100 forskellige brancher. Se mere om jobbet Tømrer.

Specialet Gulvlægger

En uddannelse som Gulvlægger fører typisk til ansættelse i gulvvirksomheder. Kategorierne detailhandel og engroshandel omfatter farve- og tapetforretninger, byggemarkeder og værktøjsmagasiner samt handel med gulvbelægning, både engros og i butik.

Andre brancher dækker over 37 forskellige andre. Se mere om jobbet Gulvlægger.

Specialet Tækkemand

Nyuddannede tækkemænd ansættes alt overvejende i tækkervirksomheder, i tagdækkervirksomheder eller som tækkemænd i tømrer- og snedkervirksomheder.

Se mere om jobbet Tækkemand.

Mere uddannelse

Du er startet på erhvervsuddannelsen efter 31. juli 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse efter 31. juli 2015, vil du efter endt uddannelse bl.a. have adgang til alle erhvervsakademiuddannelser.

Bemærk dog, at din erhvervsuddannelse skal have en normeret varighed på mindst 3 år for at give adgang. Der vil også være krav om specifikke fag og niveauer, du skal have bestået, afhængigt af hvilken erhvervsakademiuddannelse, du søger ind på. Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Du er startet på erhvervsuddannelsen før 1. august 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse før 1. august 2015, gælder der andre regler for adgang til videregående uddannelse. Se dine muligheder i Videre som faglært.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 7

Kenneth mødte arbejdet med træ på ungdomsskolen og startede i lære hos en lille tømrermester...

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.