Foto af bøger og værktøj
Artikel

Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen

Din erhvervsuddannelse giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Erhvervsuddannelser af mindst 3 års varighed kan give adgang til næsten alle erhvervsakademiuddannelser, forudsat at du opfylder uddannelsens specifikke adgangskrav.

Derudover kan din specifikke erhvervsuddannelse give adgang til en eller flere relevante erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser. I nogle tilfælde vil der være krav om fag, som du skal have gennemført.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsakademiuddannelse

Erhvervsakademiuddannelser er videregående uddannelser af typisk 2 års varighed. De kombinerer teori med praksis og retter sig som regel mod et bestemt erhverv eller en profession. Der findes erhvervsakademiuddannelser inden for sundhed, samfund, it, teknik, design, økonomi og handel samt bio- og laboratorieteknik. Læs mere om erhvervsakademiuddannelser.

Adgang til relevant erhvervsakademiuddannelse

En eller flere erhvervsakademiuddannelser kan være vurderet relevante som videreuddannelse i forhold til en bestemt erhvervsuddannelse. Du kan se de uddannelser, som er relevante for netop din erhvervsuddannelse, ved at slå op på erhvervsuddannelsen på ug.dk og se under Mere uddannelse.

I nogle tilfælde vil der være krav om, at du skal have bestået fag, som er specifikke adgangskrav til uddannelsen. Der kan også være krav om bestået optagelsesprøve.

Adgang til alle erhvervsakademiuddannelser

Hvis din erhvervsuddannelse er af mindst 3 års varighed, har du derudover adgang til næsten alle erhvervsakademiuddannelser, men du skal opfylde uddannelsens specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Når du søger optagelse, vil der være krav om, at du har bestået specifikke fag og niveauer på din erhvervsuddannelse, fx fag på højt niveau. De specifikke adgangskrav afhænger af den uddannelse, du søger ind på, og du kan se dem under den enkelte erhvervsakademiuddannelse. Hvis du ikke allerede har opnået de fag, der kræves, kan du benytte gymnasial supplering (GS).

Se en alfabetisk liste over erhvervsuddannelser, der giver adgang til alle erhvervsakademiuddannelser: Erhvervsuddannelser på mindst 3 år

Se oversigten over alle Erhvervsakademiuddannelser.

Adgang til professionsbacheloruddannelse

Nogle erhvervsuddannelser giver dig adgang til visse professionsbacheloruddannelser, forudsat at du opfylder uddannelsens specifikke adgangskrav. Se mulighederne under den enkelte erhvervsuddannelse.

Når du søger optagelse, vil der være krav om, at du har bestået specifikke fag og niveauer på din erhvervsuddannelse, fx fag på højt niveau. De specifikke adgangskrav afhænger af den uddannelse, du søger ind på, og du kan se dem under den enkelte professionsbacheloruddannelse. Hvis du ikke allerede har opnået de fag, der kræves, kan du benytte gymnasial supplering (GS).

Se Professionsbacheloruddannelser.

Med eux

Mange erhvervsuddannelser udbydes også med eux. Har du gennemført din erhvervsuddannelse som eux-forløb, vil du kunne læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen. Læs om eux.

Gymnasial supplering (GS)

Hvis du gerne vil læse videre på en bestemt erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, men mangler et eller flere af de fag og niveauer, der kræves, har du mulighed for at benytte gymnasial supplering (GS). 

På GS kan du tage et eller flere fag med det mål at opfylde specifikke adgangskrav til en given videregående uddannelse. Læs mere om gymnasial supplering (GS)

Ansøgning til videregående uddannelse

Du ansøger om optagelse på en videregående uddannelse via www.optagelse.dk, der åbner 1. februar.

  • Hvis du ansøger på baggrund af en erhvervsuddannelse uden eux, skal du altid søge i kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Hvis du ansøger på baggrund af en erhvervsuddannelse med eux, kan du også søge i kvote 1. Ansøgningsfristen til kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Læs mere i Optagelse på videregående uddannelser.

Bemærk: I begge tilfælde skal du senest d. 5. juli have uploadet dokumentation for din afsluttede erhvervsuddannelse på www.optagelse.dk.

Betinget optagelse

Hvis du først afslutter din erhvervsuddannelse efter 5. juli, men gerne vil fortsætte direkte på en videregående uddannelse, kan du måske opnå betinget optagelse. Betinget optagelse betyder, at du optages på uddannelsen på betingelse af, at du bliver færdig med din erhvervsuddannelse og opfylder alle specifikke adgangskrav inden studiestart. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om de vil benytte betinget optagelse.

Som foreløbig dokumentation for din erhvervsuddannelse kan din erhvervsskole udstede en attest, der dokumenterer dine allerede gennemførte skoleaktiviteter og karakterer, giver et overblik over, hvad du mangler, samt en dato for, hvornår du forventes at være færdig. Denne attest kan du uploade på www.optagelse.dk.