Foto af bøger og værktøj
Artikel

Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen

Din erhvervsuddannelse giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Med en afsluttet erhvervsuddannelse har du en adgangsgivende eksamen. Du kan læse videre på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole og uddanne dig til fx elinstallatør, finansøkonom, pædagog, sygeplejerske eller lærer. Dine muligheder afhænger af din erhvervsuddannelse.

Du kan også videreuddanne dig inden for politi og forsvar eller søge ind på en kunstnerisk uddannelse.

Tager du eux, kan du også søge om optagelse på en bacheloruddannelse på et universitet. Her tilbydes mange forskellige uddannelser inden for bl.a. naturvidenskab, sprog og kultur, teknologi og samfund.

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav

De fleste videregående uddannelser har specifikke adgangskrav. Det vil sige, at der er krav om bestemte fag og niveauer, som du skal opfylde for at få adgang til at søge ind.

I Adgangskortet kan du finde enhver erhvervsuddannelse og se, hvilke videregående uddannelser den giver adgang til.

Du kan også se de uddannelser, som den pågældende erhvervsuddannelse ikke opfylder adgangskravene til og tjekke, hvilke fag og niveauer, der mangler. Hvis du ønsker at tage en videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse, kan du overveje at tage valgfag eller fag på højere niveau, så du efterfølgende opfylder adgangskravene.

Du kan også supplere dine fag efter endt erhvervsuddannelse ved hjælp af GS (gymnasial supplering).

Se Adgangskortet

Erhvervsakademiuddannelse

Hvis din erhvervsuddannelse er af mindst 3 års varighed, giver den adgang til næsten alle erhvervsakademiuddannelser, men du skal opfylde uddannelsens specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Erhvervsakademiuddannelser er videregående uddannelser, der typisk varer 2 år. De består af både praktisk og teoretisk undervisning og retter sig mod et bestemt erhverv eller en profession.

Der findes erhvervsakademiuddannelser inden for sundhed, samfund, it, teknik, design, økonomi og handel samt bio- og laboratorieteknik.

Tjek dine muligheder i Adgangskortet

Se en oversigt over alle Erhvervsakademiuddannelser

Professionsbacheloruddannelse

Nogle erhvervsuddannelser giver dig adgang til visse professionsbacheloruddannelser, hvis du opfylder uddannelsens specifikke adgangskrav.

Professionsbacheloruddannelser er videregående uddannelser, der typisk varer 3½ år. De består af både praktisk og teoretisk undervisning, og mange af dem retter sig mod et bestemt erhverv eller en profession.

Der findes professionsbacheloruddannelser inden for design, medie- og kommunikation, pædagogik, samfund, sundhed, teknik samt økonomi og handel.

Tjek dine muligheder i Adgangskortet

Se en oversigt over alle Professionsbacheloruddannelser

Adgang med eux

Gennemfører du din erhvervsuddannelse med eux, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Det giver dig mulighed for at søge ind på videregående uddannelse på samme vilkår som personer med en treårig gymnasial uddannelse.

Tjek dine muligheder i Adgangskortet

Se videregående uddannelser

Læs om eux

Gymnasial supplering (GS)

Hvis du gerne vil læse videre på en bestemt videregående uddannelse, men mangler et eller flere af de fag og niveauer, der kræves, har du mulighed for at benytte gymnasial supplering (GS). 

På GS kan du tage et eller flere fag med det mål at opfylde specifikke adgangskrav til en given videregående uddannelse.

Tjek adgangskravene til den videregående uddannelse i Adgangskortet eller på ug.dk

Læs om gymnasial supplering (GS)

Ansøgning til videregående uddannelse

Du ansøger om optagelse på en videregående uddannelse via www.optagelse.dk, der åbner 1. februar.

Hvis du ansøger på baggrund af en erhvervsuddannelse uden eux, skal du altid søge i kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Se Optagelsesregler i kvote 2.

Hvis du ansøger på baggrund af en erhvervsuddannelse med eux, kan du også søge i kvote 1. Ansøgningsfristen til kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. Se Optagelsesregler i kvote 1.

Læs mere i Optagelse på videregående uddannelser.

Bemærk: Uanset om du har en erhvervsuddannelse med eller uden eux, skal du senest d. 5. juli have uploadet dokumentation for din afsluttede erhvervsuddannelse på www.optagelse.dk.

Betinget optagelse

Hvis du først afslutter din erhvervsuddannelse efter 5. juli, men gerne vil fortsætte direkte på en videregående uddannelse, kan du måske opnå betinget optagelse. Betinget optagelse betyder, at du optages på uddannelsen på betingelse af, at du bliver færdig med din erhvervsuddannelse og opfylder alle specifikke adgangskrav inden studiestart. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om der er mulighed for betinget optagelse.

Som foreløbig dokumentation for din erhvervsuddannelse kan din erhvervsskole udstede en attest, der dokumenterer dine allerede gennemførte skoleaktiviteter og karakterer. Attesten giver også et overblik over, hvad du mangler, samt en dato for, hvornår du forventes at være færdig. Denne attest kan du uploade på www.optagelse.dk.