Eux
Erhvervsuddannelse (EUD)

Eux

Eux giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Fakta

Navn:
Eux
Type:
Erhvervsuddannelse
Varighed:
Afhænger af den enkelte erhvervsuddannelse
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Økonomi:
SU og elevløn

Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et eux-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen.

Fold alle afsnit ud

Indholdet i en eux

Eux indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til hf. En erhvervsuddannelse med eux består - med undtagelse af grund- og valgfag - af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du mister altså ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux.

  • Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse have dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau.
  • Derudover skal du have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere.
  • Du skal lave en større skriftlig opgave.
  • Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag.

Der er placeret grundfag på C-niveau i både 1. og 2. del af grundforløbet. Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del. Eventuel deltagerbetaling i forbindelse med dette refunderes efter grundforløbet.

Varigheden varierer fra eux-forløb til eux-forløb, men alt i alt vil uddannelsestiden normalt være længere end varigheden for den pågældende ordinære erhvervsuddannelse.

Forløbet afsluttes med en eksamen, der indeholder 6 prøver i fag på gymnasialt niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.

Ud over det sædvanlige erhvervsuddannelsesbevis, får du et eux-bevis med karakterer.

Obligatorisk eux

Efter de nye regler, der gælder fra august 2015, er eux på to uddannelser, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen, en fast del af uddannelsen, og kan ikke fravælges.

Du gennemfører den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb efter grundforløbet og tager derefter uddannelsens hovedforløb.

Økonomi

Økonomien under uddannelsen er som på en almindelig erhvervsuddannelse. Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 7.000 kr. og 10.000 kr. om måneden.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Inspiration

For dig, der for højst et år siden har forladt 9. eller 10. klasse.

For dig, der har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

For dig, der ønsker at blive faglært.