Eux
Erhvervsuddannelse (EUD)

Eux

Eux giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Fakta

Navn:
Eux
Type:
Erhvervsuddannelse
Varighed:
Afhænger af den enkelte erhvervsuddannelse
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Økonomi:
SU og elevløn

Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse. Et eux-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Indholdet i en eux

Eux indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. En erhvervsuddannelse med eux består af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Grund- og valgfag samt lignende fag på erhvervsuddannelsen er dog erstattet af fag på gymnasialt niveau. Du mister altså ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux.

Undervejs i din erhvervsuddannelse med eux skal du gennemføre:

  • Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau.
  • Yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Fagene afhænger af den uddannelse, du har valgt
  • Et erhvervsområde, som består af mindst 2 flerfaglige projektforløb, hvor du arbejder med problemstillinger fra virkeligheden
  • Et skriftligt erhvervsområdeprojekt, hvor der indgår mindst et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med fag fra erhvervsuddannelsen

Fagene på gymnasialt niveau er forskellige fra eux-forløb til eux-forløb. Dermed sikres det, at du får de specifikke fag, som er relevante i forhold til din erhvervsuddannelse og til eventuel optagelse på beslægtede videregående uddannelser, når du er færdig.

Der er placeret grundfag på C-niveau i både 1. og 2. del af grundforløbet. Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del, skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del. Eventuel deltagerbetaling i forbindelse med dette refunderes.

Varigheden varierer fra eux-forløb til eux-forløb, men alt i alt vil uddannelsestiden normalt være længere end varigheden for den pågældende ordinære erhvervsuddannelse.

Forløbet afsluttes med en eksamen, der indeholder mindst 6 prøver i fag på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt.

Ud over det sædvanlige erhvervsuddannelsesbevis, får du et eux-bevis.

Obligatorisk eux

På to uddannelser, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen, er eux en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges.

Du gennemfører den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb efter grundforløbet og tager derefter uddannelsens hovedforløb.

Økonomi

Økonomien under uddannelsen er som på en almindelig erhvervsuddannelse. Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.057 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.335 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Eux - student og faglært på Facebook

Eux - student og faglært på Facebook kan du se videoer og andet indhold, som giver et indtryk af, hvilke muligheder et eux-forløb giver.

Du får også adgang til en eux-bot, der via Messenger besvarer spørgsmål om eux.

Uddannelsens veje

Inspiration

For dig, der for højst et år siden har forladt 9. eller 10. klasse.

For dig, der har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

For dig, der ønsker at blive faglært.