studerende på professionsbacheloruddannelse

Professionsbacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser består af både teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3½ år og har et omfang af 210 ECTS.

Den praktiske undervisning foregår som praktikophold på en arbejdsplads.

En professionsbacheloruddannelse er ofte rettet mod et bestemt erhverv, som praktikperioderne knytter sig til. Der er tale om både offentlige og private arbejdsområder.

Der er også en række selvstændige overbygningsuddannelser.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...