studerende på professionsbacheloruddannelse

Samfundsfaglige område

Administration i privat og offentligt regi er kernen i dette område, hvor man arbejder med ledelse og økonomi - eller med rådgivning af samfundets svageste.

Uddannelserne som socialrådgiver og i offentlig administration giver hver for sig mulighed for specialisering inden for forskellige emner.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...