Professionsbachelor i Skat
Professionsbacheloruddannelse

Skat

Professionsbacheloruddannelsen i skat giver dig redskaber til at kunne arbejde med skattefaglige og regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i skat
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 3-årig erhvervsuddannelse, 4 enkeltfag + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kvalifikationer til selvstændigt at kunne identificere og vurdere samt løse praksisnære og komplekse opgaver inden for skatteområdet.

Du bliver uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder i SKAT, i skatteankestyrelsen, i revisionsbranchen, øvrige regnskabsrådgivende virksomheder eller hos it-leverandører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse, der retter sig mod arbejde i Skatteforvaltningen og private virksomheder, der har behov for skattefaglig viden i medarbejdergruppen.

På uddannelsen får du kvalifikationer til blandt andet at kunne sikre rigtig beskatning og håndtere komplekse finansielle problemstillinger.

Uddannelsen strækker sig over 3½ år og indeholder obligatoriske moduler, valgfrie moduler, samt praktik og udarbejdelse af bachelorprojekt.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler udgør uddannelsens første 2½ år. De har titlerne:

 • Det politiske system og makroøkonomi
 • Juridisk metode og forvaltningsret
 • Personbeskatning
 • Formueret
 • Moms
 • Regnskab I + II
 • Kapitalgevinst – Erhverv- Ejendomme og international skat
 • It og systemforståelse
 • Afgifter og introduktion til told
 • Selskaber og insolvensret
 • Kommunikation - Mødet med kunden
 • Skatteproces og skattestrafferet

Valgfrie moduler 

De valgfrie moduler skal du vælge to af. De kan fx være inden for inddrivelse, ejendomsvurdering, revision, it og selskaber.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Herning, Haderslev og Randers.

Praktik

På 6. semester er der praktikforløb af cirka 4 måneders varighed. Det vil typisk være i offentlige institutioner. Skolen fordeler praktikpladserne.

Undervisningsform

Undervisningen foregår hovedsageligt som holdundervisning på de obligatoriske moduler. Men der kan også være forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, projekter, samt anvendelse af teknologi og medier.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i skat. Den engelske titel er Bachelor of taxation.

Eksamen

Både de obligatoriske og de valgfrie moduler afsluttes med en prøve i det stof, du har gennemgået på modulet. Der kan både være skriftlige og mundtlige eksaminer.

På de sidste cirka  12 uger af uddannelsen skriver du bachelorprojekt. Sammen med praktikken giver det dig den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Alle med engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med engelsk C, samfundsfag C, samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed. Alle med dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Det er også muligt at søge via en individuel kompetencevurdering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen har start en gang om året i august/september.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)7,14,6
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)AO
Randers C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse, der retter sig mod arbejde i Skatteforvaltningen og private virksomheder, der har behov for skattefaglig viden i medarbejdergruppen.

Du bliver uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder i skatteforvaltningen, i skatteankestyrelsen, i revisionsbranchen, øvrige regnskabsrådgivende virksomheder eller hos it-leverandører.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet. Du kan evtt. også blive optaget på en relevant kandidatuddannelse efter en individuel vurdering på det pågældende universitet. Du har mulighed for at uddanne dig på deltid via en relevant diplom- eller masteruddannelse. Du kan blive optaget på masteruddannelsen i skat på CBS.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information