Professionsbachelor i Skat
Professionsbacheloruddannelse

Skat

På uddannelsen lærer du at arbejde med problemstillinger og opgaver inden for skat, regnskab og jura.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i skat
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 3-årig erhvervsuddannelse, 4 enkeltfag + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse opgaver inden for skat, revision, regnskab og skatteretslig jura.

Du kan arbejde i både den offentlige og private sektor, fx i Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen og revisionsbranchen.

Som færdiguddannet kan dine opgaver fx være vejledning, sagsbehandling, rådgivning, inddrivelse, vurdering og kontrol.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at håndtere komplekse finansielle problemstillinger og du får viden om beskatning og skattejura.

Som færdiguddannet kan du være med til at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. 

Opbygning

Uddannelsen strækker sig over 3½ år og indeholder obligatoriske fag, valgfag, praktik og udarbejdelse af bachelorprojekt.

Fag

Eksempler på fag:

 • Den offentlige sektor og makroøkonomi
 • Juridisk metode og forvaltningsret
 • Personbeskatning
 • Formueret
 • Moms
 • IT og databehandling
 • Kommunikation og service
 • Skatteforvaltningsret og skattestrafferet

Der vil desuden være forskellige valgfag alt efter uddannelsessted. 

Titel

Uddannelsen giver dig titlen Professionsbachelor i skat. Den engelske titel er Bachelor of Taxation.

Undervisning

Undervisningen foregår primært som holdundervisning, men kan også være forelæsninger, gruppearbejde, onlineundervisning, øvelser og projekter.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På 6. semester er der praktikforløb af cirka 4 måneders varighed.

Praktikken finder typisk sted i én af Skatteministeriets styrelser, i revisionsbranchen, eller hos it-leverandører af offentlige systemer. Uddannelsesstedet står for at fordele praktikpladserne.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en prøve i det stof, du har gennemgået på modulet.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen foregår i:

Uddannelsen online

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)3.9AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)IO 
Esbjerg Ø (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)AO 
Randers C (Sommerstart)AO 
Randers C (Sommerstart, e-læring)AO 
Herning (Sommerstart, e-læring)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)IO 

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere 

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en professionsbachelor i skat kan du arbejde i det private og i det offentlige hos virksomheder, der har behov for medarbejdere med skattefaglig viden.

Opgaverne kan omhandle vejledning, sagsbehandling, kontrol, gældsinddrivelse og administration inden for et bredt fagområde, herunder skat, told, moms og afgifter. Derudover kan opgaverne vedrøre eksempelvis ejendomsvurdering og klagebehandling.

Eksempler på arbejdssteder:

 • Skatteministeriets styrelser, fx Skattestyrelsen, Toldstyrelsenm, Gældsstyrelsen eller Motorstyrelsen
 • Revisionsbranchen
 • Andre rådgivende virksomheder, fx hos skatteadvokater eller landbrugsrådgivere
 • Virksomheder med regnskabs- og skattefaglige opgaver
 • It- leverandører

Mere uddannelse

Der er flere muligheder for at supplere din uddannelse eller tage mere uddannelse. Fx:

Love og regler

Bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i skat, nr. 198 af 8. marts 2018.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information