Professionsbachelor i Skat
Professionsbacheloruddannelse

Skat

Professionsbacheloruddannelsen i skat giver dig redskaber til at arbejde med skattefaglige, regnskabsfaglige og juridiske problemstillinger og opgaver.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i skat
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, 3-årig erhvervsuddannelse, 4 enkeltfag + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at identificere, vurdere og løse praksisnære og komplekse opgaver inden for skatteområdet. Blandt andet med baggrund i viden om revision, regnskab og skatteretslig jura.

Du bliver uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder inden for både den offentlige og private sektor. Fx i Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen, revisionsbranchen, regnskabsrådgivende virksomheder eller hos it-leverandører.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får kvalifikationer til fx at kunne sikre rigtig beskatning og håndtere komplekse finansielle problemstillinger.

Uddannelsen strækker sig over 3½ år og indeholder obligatoriske fag, valgfag, praktik og udarbejdelse af bachelorprojekt.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag udgør uddannelsens første 2½ år. Fagene er:

 • Den offentlige sektor og makroøkonomi
 • Juridisk metode og forvaltningsret
 • Personbeskatning
 • Formueret
 • Moms
 • Regnskab I + II
 • Kapitalgevinster, erhvervsdrivende, ejendomme og international skat
 • Forretningsudvikling og it
 • Afgifter og introduktion til told
 • Selskaber og insolvensret
 • Kommunikation og service
 • Skatteforvaltningsret og skattestrafferet

Valgfag

Du skal vælge to valgfag. Det kan fx være inden for inddrivelse, ejendomsvurdering, revision, it og selskaber.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i skat. Den engelske titel er Bachelor of taxation.

Undervisning

Undervisningen foregår primært som holdundervisning, men der kan også være forelæsninger, gruppearbejde, online, øvelser og projekter.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På 6. semester er der praktikforløb af cirka 4 måneders varighed.

Det vil typisk være i Skatteforvaltningen eller i private rådgivningsvirksomheder. Uddannelsesstedet fordeler praktikpladserne.

Eksamen

Både de obligatoriske og de valgfrie fag afsluttes med en prøve i det stof, du har gennemgået på modulet.

På de sidste ca. 12 uger af uddannelsen skriver du bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)3.9AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)IO
Esbjerg Ø (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)AO
Randers C (Sommerstart)AO
Randers C (Sommerstart, e-læring)AO
Herning (Sommerstart, e-læring)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)IO

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere 

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig mod arbejde i Skatteforvaltningen og private virksomheder, der har behov for skattefaglig viden i medarbejdergruppen.

Du bliver uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder i Skatteforvaltningen, i Skatteankestyrelsen, i revisionsbranchen, i øvrige regnskabsrådgivende virksomheder eller hos it-leverandører.

Mere uddannelse

Der er flere muligheder for mere uddannelse:

Love og regler

Bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i skat, nr. 198 af 8. marts 2018.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information