bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Uddannelsen kombinerer jura og erhvervsøkonomi, og du lærer at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og erhvervsret, Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i forskellige grundlæggende erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fag som fx afsætning og regnskab samt samfundsøkonomi.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i det private erhvervsliv, bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i den offentlige sektor som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura med det formål at give dig forudsætninger for at kunne vurdere og træffe beslutninger om økonomiske og juridiske problemstillinger i private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer.

Det økonomiske område

Gennem studier i erhvervsøkonomisk og samfundsøkonomisk teori lærer du at analysere den enkelte virksomheds forretningsmæssige forhold i et større nationalt og internationalt perspektiv. Du lærer bl.a. at forstå, hvad et politisk indgreb kan betyde for en virksomheds mulighed for at sælge varer i udlandet. Du lærer også at vurdere, hvorvidt særlige aftaler mellem virksomheder kan være konkurrencebegrænsende og derfor ulovlige.

Økonomiske fag

De erhvervsøkonomiske fag omfatter bl.a.:

 • Finansiering
 • Mikroøkonomi
 • Afsætningsøkonomi
 • Regnskab
 • Rets- og kontraktøkonomi

Det juridiske område

På det juridiske område lærer du om de rettigheder og forpligtelser, en virksomhed har over for fx kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte. Du kan bl.a. arbejde med, hvordan en virksomhed er forpligtet på den kontrakt, de har indgået med kunden, eller hvordan man kan ændre den, hvis det skulle blive nødvendigt.

Juridiske fag

De juridiske fag omfatter bl.a.:

 • Skatteret
 • EU-ret
 • Markedsret
 • Formueret

Fagene giver dig overblik over erhvervsretlige problemstillinger både inden for det offentlige, i EU og i den private sektor.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og arbejde i studiegrupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Syddansk Universitet

Copenhagen Business School (CBS)

 • Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura foregår i:

CBS, SDU og AAU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

AU udbyder en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8.0 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.87.2
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7.4AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for det private erhvervsliv bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i det offentlige som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information