bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Uddannelsen kombinerer jura og erhvervsøkonomi, og du lærer at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og erhvervsret, Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i forskellige grundlæggende juridiske og erhvervsøkonomiske fag som fx driftsøkonomi og regnskabsvæsen samt økonomisk teori og nationaløkonomi.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i det private erhvervsliv, bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i den offentlige sektor som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi og jura med det formål at give dig forudsætninger for at kunne vurdere og træffe beslutninger om økonomiske og juridiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Du får undervisning i både erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske fag.

Det økonomiske område

Gennem studier i økonomisk teori og nationaløkonomi lærer du at analysere den enkelte virksomheds økonomiske forhold i et større nationalt og internationalt perspektiv. Du lærer bl.a. at forstå, hvad et politisk indgreb kan betyde for en virksomheds mulighed for at sælge varer i udlandet.

Økonomiske fag

De økonomiske fag omfatter bl.a.:

 • Virksomhedsøkonomi
 • Finansiering
 • Mikroøkonomi
 • Afsætningsøkonomi
 • Regnskab
 • Rets- og kontraktøkonomi

Det juridiske område

På det juridiske område lærer du om de rettigheder og forpligtelser, en virksomhed har over for fx kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte. Du kan bl.a. arbejde med, hvordan en virksomhed er forpligtet på den kontrakt, de har indgået med kunden, eller hvordan man kan ændre den, hvis det skulle blive nødvendigt.

Juridiske fag

De juridiske fag omfatter bl.a.:

 • Kontrakt-, skatte- og erstatningsret
 • EU-ret
 • Markedsret
 • Formueret

Fagene giver dig overblik over erhvervsretlige problemstillinger både inden for det offentlige, i EU og i den private sektor.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og arbejde i studiegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (jur.).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Copenhagen Business School (CBS) fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik B med karaktergennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og erhvervsjura som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU))

SDU udbyder HA (jur.) som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.) som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur.) som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,2
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,97,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,0
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)6,86,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. tage kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for det private erhvervsliv bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i det offentlige som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for salg og indkøb og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information