bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Uddannelsen kombinerer jura og erhvervsøkonomi og giver dig bl.a. baggrund for at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi og erhvervsret, Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i forskellige grundlæggende juridiske og erhvervsøkonomiske fag som fx driftsøkonomi og regnskabsvæsen samt økonomisk teori og nationaløkonomi.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i det private erhvervsliv, bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i den offentlige sektor som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi og jura med det formål at give dig forudsætninger for at kunne vurdere og træffe beslutninger om økonomiske og juridiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Du får undervisning i både erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fag.

Gennem studier i økonomisk teori, nationaløkonomi og politik lærer du at analysere den enkelte virksomheds økonomiske forhold i et større nationalt og internationalt perspektiv. Du lærer bl.a. at forstå, hvad et politisk indgreb kan betyde for en virksomheds mulighed for at sælge varer i udlandet.

De økonomiske fag omfatter bl.a.:

 • Virksomhedsøkonomi
 • Finansiering
 • Mikroøkonomi
 • Afsætningsøkonomi
 • Regnskab
 • Rets- og kontraktøkonomi

På det juridiske område lærer du om de rettigheder og forpligtelser, en virksomhed har over for fx kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte. Du kan bl.a. arbejde med, hvordan en virksomhed er forpligtet på den kontrakt, de har indgået med kunden, eller hvordan man kan ændre den, hvis det skulle blive nødvendigt.

De juridiske fag omfatter bl.a.:

 • Kontrakt-, skatte- og erstatningsret
 • EU-ret
 • International handelsret
 • Markedsret
 • Formueret

Fagene giver dig overblik over erhvervsretlige problemstillinger både inden for det offentlige, i EU og i den private sektor.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og arbejde i studiegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (jur.).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet i Aarhus:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen i kvote 1.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og erhvervsjura som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om CBS.

Syddansk Universitet (SDU))

SDU udbyder HA (jur.) som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om SDU.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.) som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi og erhvervsret som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan på AU vælge mellem profilerne:

 • Almen, HA (jur.)
 • Skat, HA (jur.)

AU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,2
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,87,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,2
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)6,03,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. tage kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for det private erhvervsliv bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i det offentlige som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for salg og indkøb og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer