universitetsuddannelser

Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

På de samfundsvidenskabelige uddannelser studerer du forskellige aspekter af samfundets indretning.

Det kan fx være økonomiske eller politiske strukturer, eller det kan være sociale normer, værdier og forhold i samfundet.

Fælles for de samfundsvidenskabelige uddannelser er, at de beskæftiger sig med menneskelige fællesskaber og systemer og de betingelser, som disse sætter for den enkelte, for samfundet og i visse tilfælde for naturen.

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.