universitetsuddannelser

Forvaltning mv.

I begrebet forvaltning indgår samfundets opbygning og de institutioner og strukturer, som kendetegner det.

Konkret udmønter det sig i uddannelser, der på forskellig vis handler om samfund, politik og jura.

Flere uddannelser fokuserer på forvaltning, organisation og ledelse inden for den offentlige administration samt i private organisationer.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.