bacheloruddannelse i Samfundsfag
Bacheloruddannelse

Samfundsfag

I samfundsfag lærer du om samfundets organisering og udvikling i dansk og international sammenhæng. Du har fag som økonomi, sociologi og politologi.

Fakta

Navn:
Samfundsfag
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du et solidt kendskab til det demokratiske og moderne samfund samt de økonomiske og internationale strømninger, som har påvirket det.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som underviser i gymnasiet eller inden for det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne arbejde i private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Samfundsfag handler om økonomiske, politiske og sociale forhold i samfundet. Du lærer at analysere samfundets organisering og udvikling og får en bred samfundsvidenskabelig baggrund.

Uddannelsen i samfundsfag er inddelt i følgende hovedområder:

 • Økonomi, hvor du studerer samfundsøkonomiske problemstillinger som fx dansk økonomisk politik og EU's økonomiske udvikling samt konflikter i samspillet mellem stat og marked
 • Sociologi, hvor du studerer kultur og hverdagsliv i det moderne samfund som fx unges selvopfattelse eller integrationsproblemer
 • Internationale samfundsforhold, hvor du fx studerer forholdet mellem industri- og udviklingslande, internationale organisationer og politiske bevægelser i den tredje verden eller EU og politiske forhold i Europa
 • Politologi, hvor du bl.a. studerer teorier om demokrati, de politiske partiers rolle i det moderne samfund eller velfærdsstatens udvikling

Bacheloruddannelsen i samfundsfag læses i kombination med et andet fag, bl.a. med henblik på kompetence til undervisning i gymnasiet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddanelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet i Aarhus:

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder samfundsfag som en 3-årig bacheloruddannelse i kombination med et tilvalgsfag.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder samfundsfag som en 3-årig bacheloruddannelse i kombination med et tilvalgsfag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder samfundsfag som en 3-årig bacheloruddannelse i kombination med et tilvalgsfag.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsfag.

På bacheloruddannelsen begynder du med et tværfagligt fællessemester for visse uddannelser er under det samfundsvidenskabelige fakultet.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder samfundsfag som en 3-årig bacheloruddannelse i kombination med et tilvalgsfag.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,5 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,28,4
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,79,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i samfundsfag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i samfundsfag.

Du vil have jobmuligheder inden for undervisning eller med arbejde i såvel stat og kommune som i private virksomheder og organisationer.

Samfundsfag er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information