bacheloruddannelse i Samfundsfag
Bacheloruddannelse

Samfundsfag

På uddannelsen lærer du om samfundets organisering og udvikling i dansk og international sammenhæng. Du møder emner som politologi, metode og sociologi.

Fakta

Navn:
Samfundsfag
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du et solidt kendskab til samfundsmæssige problemstillinger såsom magt, demokrati og frihed i et moderne samfund samt en bred introduktion til fagområder som økonomi, sociologi og metode. 

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som underviser i gymnasiet eller inden for det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne arbejde i private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Samfundsfag handler om økonomiske, politiske og sociale forhold i samfundet. Du lærer at analysere samfundets organisering og udvikling og får en bred samfundsvidenskabelig baggrund.

Hovedområder

Uddannelsen i samfundsfag er inddelt i følgende hovedområder:

 • Politologi, hvor du bl.a. studerer teorier om demokrati, de politiske partiers rolle i det moderne samfund eller velfærdsstatens udvikling
 • Sociologi, hvor du studerer kultur og hverdagsliv i det moderne samfund som fx unges selvopfattelse eller integrationsproblemer
 • Internationale samfundsforhold, hvor du fx studerer forholdet mellem industri- og udviklingslande, internationale organisationer og politiske bevægelser i den tredje verden eller EU og politiske forhold i Europa
 • Økonomi, hvor du studerer samfundsøkonomiske problemstillinger som fx dansk økonomisk politik og EU's økonomiske udvikling samt konflikter i samspillet mellem stat og marked

Bacheloruddannelsen i samfundsfag læses i kombination med et andet fag, bl.a. med henblik på kompetence til undervisning i gymnasiet.

Titel

Bacheloruddanelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet i Aarhus

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aarhus og Aalborg og varierer fra universitet til universitet.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsfag.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,27,2
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,69,4

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i samfundsfag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind påfølgende kandidatuddannelse:

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for undervisning eller med arbejde i såvel stat og kommune som i private virksomheder og organisationer.

Samfundsfag er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information