To studerende på samfundsfag laver opgave sammen
Bacheloruddannelse

Samfundsfag

På uddannelsen lærer du om samfundets organisering og udvikling i dansk og international sammenhæng. Du møder emner som politologi, metode og sociologi.

Fakta

Navn:
Samfundsfag
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du et solidt kendskab til samfundsmæssige problemstillinger såsom magt, demokrati og frihed i et moderne samfund samt en bred introduktion til fagområder som økonomi, sociologi og metode. 

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som underviser i gymnasiet eller inden for det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne arbejde i private virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Samfundsfag handler om økonomiske, politiske og sociale forhold i samfundet. Du lærer at analysere samfundets organisering og udvikling og får en bred samfundsvidenskabelig baggrund.

Hovedområder

Uddannelsen i samfundsfag er inddelt i følgende hovedområder:

 • Politologi, hvor du bl.a. studerer teorier om demokrati, de politiske partiers rolle i det moderne samfund eller velfærdsstatens udvikling
 • Sociologi, hvor du studerer kultur og hverdagsliv i det moderne samfund som fx unges selvopfattelse eller integrationsproblemer
 • Internationale samfundsforhold, hvor du fx studerer forholdet mellem industri- og udviklingslande, internationale organisationer og politiske bevægelser i den tredje verden eller EU og politiske forhold i Europa
 • Økonomi, hvor du studerer samfundsøkonomiske problemstillinger som fx dansk økonomisk politik og EU's økonomiske udvikling samt konflikter i samspillet mellem stat og marked

Bacheloruddannelsen i samfundsfag læses i kombination med et andet fag, bl.a. med henblik på kompetence til undervisning i gymnasiet.

Titel

Du får titlen bachelor (BA eller BSc) i samfundsfag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i samfundsfag foregår i:

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Samfundsfag

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7.0AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8.97.9
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9.99.6

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i samfundsfag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind påfølgende kandidatuddannelse:

Samfundsfag

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for undervisning eller med arbejde i såvel stat og kommune som i private virksomheder og organisationer.

Samfundsfag er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information