bacheloruddannelse i Statskundskab
Bacheloruddannelse

Statskundskab

Du studerer bl.a. teorier om samfundet og det politiske system og lærer om samspillet mellem politisk ledelse, organisation og borgere i både ind- og udland.

Fakta

Navn:
Statskundskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Statskundskab handler om politik, men uddannelsen rummer også vigtige elementer fra fag som sociologi, jura, offentlig forvaltning, international politik og økonomi. Du lærer at analysere og bearbejde både historiske og nutidige begivenheder samt datakilder med relevans for det moderne samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Statskundskab er den videnskab, der handler om samfundsforhold i bred forstand. Du studerer, hvad der sker i politik, hvordan tingene sker, og hvem der handler, og hvorfor aktørerne handler, som de gør.

Indhold

Vægten i undervisningen ligger på det politologiske område, herunder bl.a. politisk teori, international politik, dansk og komparativ politik samt offentlig forvaltning. Herudover beskæftiger du dig også med sociologi, økonomi, jura og metode.

Uddannelsen har tre overordnede mål:

 • At give indsigt i alle statskundskabens centrale discipliner, dvs. fag som politisk teori- og idehistorie, almen og sammenlignende statskundskab, national forvaltning, international forvaltning og international politik
 • At du kan bruge fagets teorier, begreber og metoder til selvstændigt at analysere og tage stilling til politologiske emner
 • At give viden om de praktisk politiske og administrative vilkår for løsningen af samfundsmæssige problemer

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i statskundskab kan variere fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med underviser- og studenteroplæg samt diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet i Aarhus

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder statskundskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i statskundskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder statskundskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i statskundskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder statskundskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i statskundskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,7 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,48,6
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,310,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i statskundskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i statskundskab, Europastudier, sikkerheds- og risikoledelse, international sikkerhed og folkeret, komparativ politik og velfærdsstudier samt internationale studier.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Læs mere arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Det var et kulturchok for Steen Vive at studere statskundskab på University of Chicago....

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.