Christiansborg
Bacheloruddannelse

Statskundskab

Du studerer bl.a. teorier om samfundet og det politiske system og lærer om samspillet mellem politisk ledelse, organisation og borgere i både ind- og udland.

Fakta

Navn:
Statskundskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Statskundskab handler om politik, men uddannelsen rummer også vigtige elementer fra fag som sociologi, jura, offentlig forvaltning, international politik og økonomi. Du lærer at analysere og bearbejde både historiske og nutidige begivenheder samt datakilder med relevans for det moderne samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan få job både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Statskundskab er den videnskab, der handler om samfundsforhold i bred forstand. Du studerer, hvad der sker i politik, hvordan tingene sker, og hvem der handler, og hvorfor aktørerne handler, som de gør.

Mål

Vægten i undervisningen ligger på det politologiske område, herunder bl.a. politisk teori, international politik, dansk og komparativ politik samt offentlig forvaltning. Herudover beskæftiger du dig også med sociologi, økonomi, jura og metode.

Uddannelsen har tre overordnede mål:

 • At give indsigt i alle statskundskabens centrale discipliner, dvs. fag som politisk teori- og idehistorie, almen og sammenlignende statskundskab, national forvaltning, international forvaltning og international politik
 • At du kan bruge fagets teorier, begreber og metoder til selvstændigt at analysere og tage stilling til politologiske emner
 • At give viden om de praktisk politiske og administrative vilkår for løsningen af samfundsmæssige problemer

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i statskundskab.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med underviser- og studenteroplæg samt diskussion.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet i Aarhus

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i statskundskab foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)9.17.6
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9.18.2
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10.510.2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i statskundskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge ind på kandidatuddannelserne:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Arbejdsområder

Læs mere arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Det var et kulturchok for Steen Vive at studere statskundskab på University of Chicago....

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.