kandidatuddannelse i Komparativ politik og velfærdsstudier
Kandidatuddannelse

Comparative Public Policy and Welfare Studies

Kandidatuddannelsen giver dig indsigt i velfærdsstatens historie og udvikling.

Fakta

Navn:
Comparative Public Policy and Welfare Studies
Andre betegnelser:
Komparativ politik og velfærdsstudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om komparative metoder og data, komparativ offentlig administration samt komparativ velfærdsstats- og arbejdsmarkedsanalyse.

Du lærer bl.a. at analysere og evaluere tidligere politikker og at komme med forslag til nye løsningsmodeller. 

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i kommuner, regioner og stat eller i danske og udenlandske organisationer eller interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd.

Bemærk: Uddannelsen udbydes ikke i 2024.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Den tværfaglige kandidatuddannelse Comparative Public Policy and Welfare Studies giver dig viden om den europæiske velfærdsstat og arbejdsmarkedets udvikling.

Du får bl.a. kompetencer til at evaluere hidtidige politikker og indsatser inden for velfærdsområdet og foreslå nye løsningsmodeller.

Fag

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Den historiske og politiske udvikling af velfærdsstaten samt dens reformer og arbejdsmarkedet
  • Politiske analyser, arbejdsmarkedsøkonomi og socialpolitik
  • Analysemodeller, teorier og sammenligningsmetoder

Ud fra indsigt i relevante teorier, metoder og redskaber lærer du at opsætte nye analysemodeller og at komme med forslag til løsning af forskellige problemstillinger i relation til velfærdsstaten.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for enten den politiske side af velfærdsstatspolitikkerne (Social Justice) eller inden for processer med social forandring og deres konsekvenser for velfærdssamfundet (Social change).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Comparative Public Policy and Welfare Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i comparative public policy and welfare studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for offentlige myndigheder i regioner, kommuner og stat eller i nationale og internationale organisationer og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd. Du vil kunne varetage job som fx konsulent, analytiker, administrator eller leder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Administrativt arbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information