kandidatuddannelse i Komparativ politik og velfærdsstudier
Kandidatuddannelse

Comparative Public Policy and Welfare Studies

Kandidatuddannelsen giver indsigt i velfærdsstatens historie og udvikling.

Fakta

Navn:
Comparative Public Policy and Welfare Studies
Andre betegnelser:
Komparativ politik og velfærdsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at analysere og evaluere tidligere politikker og at komme med forslag til nye løsningsmodeller.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i kommuner, regioner og stat eller i danske og udenlandske organisationer eller interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den tværfaglige kandidatuddannelse Comparative Public Policy and Welfare Studies giver dig viden om den europæiske velfærdsstat og arbejdsmarkedets udvikling. Du får bl.a. kompetencer til at evaluere hidtidige politikker og indsatser inden for velfærdsområdet og foreslå nye løsningsmodeller.

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Den historiske og politiske udvikling af velfærdsstaten samt dens reformer og arbejdsmarkedet
  • Politiske analyser, arbejdsmarkedsøkonomi og socialpolitik
  • Analysemodeller, teorier og sammenligningsmetoder

Ud fra indsigt i relevante teorier, metoder og redskaber lærer du at opsætte nye analysemodeller og at komme med forslag til løsning af forskellige problemstillinger i relation til velfærdsstaten.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Comparative Public Policy and Welfare Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Statskundskab
  • Sociologi
  • Socialpolitik
  • Økonomi
  • Offentlig forvaltning
  • Historie (som centralt fag)
  • Udvalgte områdestudier

Du skal have kundskaber i engelsk svarende til minimum engelsk på B-niveau. Hvis du har en udenlandsk bachelor, skal du desuden have dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for offentlige myndigheder i regioner, kommuner og stat eller i nationale og internationale organisationer og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd. Du vil kunne varetage job som fx konsulent, analytiker, administrator eller leder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information