kandidatuddannelse i Komparativ politik og velfærdsstudier
Kandidatuddannelse

Comparative Public Policy and Welfare Studies

Kandidatuddannelsen, hvor undervisningen primært foregår på engelsk, giver dig indsigt i velfærdsstatens historie og udvikling.

Fakta

Navn:
Comparative Public Policy and Welfare Studies
Andre betegnelser:
Komparativ politik og velfærdsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om komparative metoder og data, komparativ offentlig administration samt komparativ velfærdsstats- og arbejdsmarkedsanalyse.

Du lærer bl.a. at analysere og evaluere tidligere politikker og at komme med forslag til nye løsningsmodeller. 

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i kommuner, regioner og stat eller i danske og udenlandske organisationer eller interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den tværfaglige kandidatuddannelse Comparative Public Policy and Welfare Studies giver dig viden om den europæiske velfærdsstat og arbejdsmarkedets udvikling.

Du får bl.a. kompetencer til at evaluere hidtidige politikker og indsatser inden for velfærdsområdet og foreslå nye løsningsmodeller.

Fag

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Den historiske og politiske udvikling af velfærdsstaten samt dens reformer og arbejdsmarkedet
  • Politiske analyser, arbejdsmarkedsøkonomi og socialpolitik
  • Analysemodeller, teorier og sammenligningsmetoder

Ud fra indsigt i relevante teorier, metoder og redskaber lærer du at opsætte nye analysemodeller og at komme med forslag til løsning af forskellige problemstillinger i relation til velfærdsstaten.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for enten den politiske side af velfærdsstatspolitikkerne (Social Justice) eller inden for processer med social forandring og deres konsekvenser for velfærdssamfundet (Social change).

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Comparative Public Policy and Welfare Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Comparative Public Policy and Welfare Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • Statskundskab
  • Sociologi
  • Socialpolitik
  • Økonomi
  • Offentlig forvaltning
  • Historie (som centralt fag)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B bestået med karakteren 3.0. Hvis du har en udenlandsk bachelor, skal du desuden have dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Humanistiske bacheloruddannelser kan desuden være adgangsgivende, hvis de opfylder specifikke krav. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for offentlige myndigheder i regioner, kommuner og stat eller i nationale og internationale organisationer og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd. Du vil kunne varetage job som fx konsulent, analytiker, administrator eller leder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information