Bacheloruddannelse

Amerikanske studier

Uddannelsen er engelsksproget og handler om amerikansk indenrigs- og udenrigspolitisk historie, litteratur og medier.

Fakta

Navn:
Amerikanske studier
Andre betegnelser:
American Studies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i det politiske systems opbygning, og du lærer om, hvordan erhvervslivet er indrettet i USA. I løbet af uddannelsen vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.

Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen i amerikanske studier er et tværfagligt studium, som kombinerer studier i amerikansk historie, litteratur, politik og økonomi med sprogundervisning.

Områder

Du lærer at forstå og analysere den amerikanske kultur og det amerikanske samfund ud fra indgående viden om bl.a. indenrigs- og udenrigspolitisk historie, litteratur og medier, det politiske system og erhvervslivets indretning.

Du vil arbejde med transatlantiske problemstillinger og lære om studiets teori og metode.

Derudover får du undervisning i det engelske sprog og får øvelse i skriftlig og mundtlig kommunikation. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Arts (BA) in American Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, gruppe- og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

I løbet af uddannelsen vil du have mulighed for at komme på et studieophold i enten USA eller Europa.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

Bacheloruddannelsen amerikanske studier på Syddansk Universitet (sdu.dk)

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Amerikanske studier

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i amerikanske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i amerikanske studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information