kandidatuddannelse i Statskundskab
Kandidatuddannelse

Statskundskab

På kandidatuddannelsen i statskundskab lærer du selvstændigt at analysere, hvad der sker i politik, hvordan tingene sker, og hvem der handler og får tingene til at ske.

Fakta

Navn:
Statskundskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får analytiske færdigheder og teoretisk indsigt og lærer om såvel Danmarks som andre landes politiske systemer samt om international politik og forvaltning.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. Du vil kunne beskæftige dig med områder som organisationsanalyse og udviklings- og planlægningsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Det centrale fagområde på kandidatuddannelsen er politologi. Det politologiske fagområde dækker kerneområderne: almen og komparativ politik, politisk teori, forvaltning og international politik.

Du lærer at bruge fagets teorier, begreber og metoder til selvstændigt at analysere og tage stilling til politologiske emner.

Du kan alt efter dine interesser beslutte, om du vil gå i dybden med fx internationale forhold, offentlig forvaltning, organisation og ledelse, politisk kommunikation, politisk teori eller kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. Der er gode muligheder for specialisering.

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet - læs mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside. 

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og eventuelt problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.pol.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside: Københavns Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder statskundskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du har mulighed for at specialisere dig inden for områderne: organisation og ledelse eller politisk teori.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i statskundskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i statskundskab giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder statskundskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i statskundskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i statskundskab giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder statskundskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i statskundskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i statskundskab giver adgang til uddannelsen.

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med organisationsanalyse og udviklings- og planlægningsarbejde i centraladministrationen, statslige institutioner, kommunale myndigheder, internationale organisationer og danske og internationale interesseorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Som praktikant i Europa-Parlamentet i Bruxelles lærte Mette Marie meget om, hvordan Parlamentet...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.