Jurastuderende studerer på universitetet
Kandidatuddannelse

Jura

Jura handler om samfundets love og deres praktiske anvendelse. Du studerer retssystemets opbygning og får undervisning i forskellige juridiske discipliner.

Fakta

Navn:
Jura
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen går du i dybden med et eller flere områder af juraen og arbejder selvstændigt med at forstå og løse juridiske problemstillinger inden for det felt, du har valgt.

Som jurist kan du finde arbejde inden for politiet eller i anklagemyndigheden, som selvstændig eller som fuldmægtig i en advokatvirksomhed. Mange jurister arbejder også med administrative opgaver i centraladministrationen eller i kommunerne.

Du vil også kunne videreuddanne dig til advokat.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen udbygger du den viden og de færdigheder, du har tilegnet dig på bacheloruddannelsen inden for de grundlæggende juridiske discipliner.

Du får bl.a. undervisning i skatteret og civilprocesret.

Herudover vælger du et eller flere af fagets områder, som du ønsker at specialisere dig i, og arbejder selvstændigt med at forstå og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for det pågældende område.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde med problemstillinger inden for alle dele af retssystemet på et videnskabeligt grundlag.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU) udbyder også uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.jur.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Jura

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som jurist har du jobmuligheder inden for domstolene, advokatbranchen og politiet. Du kan også blive rådgiver eller konsulent i den statslige og kommunale administration eller finde job i erhvervslivet og i private organisationer.

Kandidater i jura kan videreuddanne sig til advokat. Det kræver en 3-årig ansættelse som fuldmægtig samt deltagelse og eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Retfærdighed og jura har ikke altid noget med hinanden at gøre. Det ved den 28-årige...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.