kandidatuddannelse i Jura
Kandidatuddannelse

Jura

Jura handler om samfundets love og deres praktiske anvendelse. Du studerer retssystemets opbygning og får undervisning i forskellige juridiske discipliner.

Fakta

Navn:
Jura
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen går du i dybden med et eller flere områder af juraen og arbejder selvstændigt med at forstå og løse juridiske problemstillinger inden for det felt, du har valgt.

Som jurist kan du finde arbejde inden for politiet eller i anklagemyndigheden, som selvstændig eller som fuldmægtig i en advokatvirksomhed. Mange jurister arbejder også med administrative opgaver i centraladministrationen eller i kommunerne.

Du vil også kunne videreuddanne dig til advokat.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen udbygger du den viden og de færdigheder, du har tilegnet dig på bacheloruddannelsen inden for de grundlæggende juridiske discipliner.

Du får bl.a. undervisning i skatteret og civilprocesret.

Herudover vælger du et eller flere af fagets områder, som du ønsker at specialisere dig i, og arbejder selvstændigt med at forstå og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for det pågældende område.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde med problemstillinger inden for alle dele af retssystemet på et videnskabeligt grundlag.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i jura varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.jur.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiderne Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

København Universitet (KU)

KU udbyder jura som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i jura.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i jura giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, er det et krav, at din uddannelse er relevant og indeholder juridiske elementer. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder jura som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i jura.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i jura giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder jura som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i jura.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i jura giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder jura som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i jura.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i jura giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som jurist har du jobmuligheder inden for domstolene, advokatbranchen og politiet. Du kan også blive rådgiver eller konsulent i den statslige og kommunale administration eller finde job i erhvervslivet og i private organisationer.

Kandidater i jura kan videreuddanne sig til advokat. Det kræver en 3-årig ansættelse som fuldmægtig samt deltagelse og eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Retfærdighed og jura har ikke altid noget med hinanden at gøre. Det ved den 28-årige...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.