kandidatuddannelse i Sociologi
Kandidatuddannelse

Sociologi

På kandidatuddannelsen går du i dybden med dine analyser af samfundets opbygning, struktur og udvikling.

Fakta

Navn:
Sociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil herunder få en specialiseret viden om de sociale processer, der fx skaber konflikt, forandring eller stabilitet. Du får også grundig indsigt i sociologisk teori samt metodiske færdigheder, der ruster dig til at lave empiriske analyser af samfundsmæssige forhold.

Som færdiguddannet sociolog kan du varetage en række forskellige arbejdsfunktioner, bl.a. på administrative, analytiske og formidlingsmæssige områder i fx internationale organisationer eller rådgivnings- og konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatdelen i sociologi er der frie rammer til selv at vælge fag og emne inden for det sociologiske og samfundsvidenskabelige område.

Du kan med udgangspunkt i teorier og metoder inden for disse videnskaber vælge at beskæftige dig med fx mediesociologi, organisationssociologi, kultursociologi, politisk sociologi eller arbejdssociologi.

Du lærer at identificere, formulere og løse komplekse sociologiske problemstillinger ved hjælp af empiriske analyser, ligesom du også lærer at formidle dine resultater.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion. Der er også mulighed for et praktikophold i en privat eller en offentlig institution eller et studieophold i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sociologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i sociologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i sociologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder sociologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i sociologi.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i sociologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den private og offentlige sektor. Færdiguddannede sociologer har ofte jobfunktioner inden for analyse, administration og forskning/innovation.

I den offentlige sektor er sociologer bl.a. beskæftiget i styrelser, råd og nævn eller kommuner og regioner. I den private sektor er sociologer beskæftiget i interesseorganisationer, i rådgivnings- og konsulentvirksomheder, i reklamebranchen eller inden for formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information