kandidatuddannelse i Sociologi
Kandidatuddannelse

Sociologi

På kandidatuddannelsen går du i dybden med analyser af samfundets opbygning, strukturer og udvikling.

Fakta

Navn:
Sociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil herunder få specialiseret viden om de sociale processer, der fx skaber konflikt, forandring eller stabilitet. Du får en grundig indsigt i sociologisk teori samt metodiske færdigheder, der ruster dig til at lave empiriske analyser af samfundsmæssige forhold.

Som færdiguddannet sociolog kan du varetage en række forskellige arbejdsfunktioner, bl.a. på administrative, analytiske og formidlingsmæssige områder i fx internationale organisationer eller rådgivnings- og konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatdelen i sociologi er der frie rammer til selv at vælge fag og emne inden for det sociologiske og samfundsvidenskabelige område.

Specialisering

Du kan med udgangspunkt i teorier og metoder inden for disse videnskaber vælge at beskæftige dig med fx mediesociologi, organisationssociologi, kultursociologi, politisk sociologi eller arbejdssociologi.

Du lærer at identificere, formulere og løse komplekse sociologiske problemstillinger ved hjælp af empiriske analyser, ligesom du også lærer at formidle dine resultater.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion.

Udlandsophold og praktik 

Der er mulighed for praktikophold i en privat eller en offentlig institution eller for et studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

KU og AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen sociologi.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

KU og AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen sociologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den private og offentlige sektor. Færdiguddannede sociologer har ofte jobfunktioner inden for analyse, administration og forskning/innovation.

I den offentlige sektor er sociologer bl.a. beskæftiget i styrelser, råd og nævn eller kommuner og regioner. I den private sektor er sociologer beskæftiget i interesseorganisationer, i rådgivnings- og konsulentvirksomheder, i reklamebranchen eller inden for formidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information