kandidatuddannelse i Kriminologi
Kandidatuddannelse

Kriminologi

På kandidatuddannelsen i kriminologi lærer du om de metoder og teorier, som bruges til at undersøge og analysere kriminalitetsforhold i samfundet.

Fakta

Navn:
Kriminologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en dybtgående indsigt i udviklingen i kriminalitetsformer og i konsekvenserne af kriminalitet, ligesom du får viden om de indsatser, der kan være med til at forebygge og bekæmpe udviklingen af kriminalitet.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med analyse og forebyggelse af kriminalitetsforhold. Du vil også kunne arbejde som konsulent, projektleder eller fuldmægtig i offentlig forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kriminologi handler om studiet af kriminalitetsforhold og relaterede problemstillinger i samfundet. Det kan være bandeproblemer, misbrugsproblemer, afvigelse, normbrud, ungdomskultur, social kontrol mv.

På uddannelsen får du indgående teoretisk viden om kriminalitetsforhold og beslægtede tematikker samt indsigt i kriminologiske teorier. Du lærer også om de mekanismer og processer, der styrer udviklingen af kriminalitet i en lokal, national og international sammenhæng.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Kriminel identitet
 • Organiseret kriminalitet
 • Bandekriminalitet
 • Normbrud og afvigelse
 • Rusmiddels- og misbrugsproblematikker
 • Politiets og domstolenes arbejde
 • Kriminalpræventive tiltag

Formidling af faglige problemstillinger og løsningsmodeller er en del af uddannelsen, ligesom du lærer at igangsætte og gennemføre tværfaglige samarbejder omkring kriminalitetsanalyse, -forebyggelse og -bekæmpelse.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projektarbejde og studieture. Der er mulighed for at indbygge praktik og udlandsophold i uddannelsesforløbet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet

AAU udbyder kriminologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i kriminologi skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En række bachelor- og professionsbacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen, fx:

 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Politik og administration
 • Jura
 • Informationsvidenskab
 • Interaktive digitale medier
 • Kommunikation
 • Historie
 • Socialrådgiver

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private og offentlige virksomheder, bl.a. som konsulent, embedsmand, projektleder, fuldmægtig i offentlig forvaltning i relation til forskning og undervisning samt i forbindelse med analyse og forebyggelse af kriminalitetsforhold.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information