kandidatuddannelse i Socialt arbejde
Kandidatuddannelse

Socialt arbejde

Kandidatuddannelsen handler om, hvordan man undersøger, forstår og løser sociale problemer i samfundet, fx arbejdsløshed, misbrug eller fattigdom.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på den nyeste viden inden for centrale områder i socialt arbejde. Det kan fx være børns og unges mistrivsel, beskæftigelse, internationalt socialt arbejde, borgerperspektiver, psykiatri, migration samt ældres og handicappedes sociale problemer.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i kommuner, regioner og stat samt i forskellige NGO-virksomheder. Du vil desuden kunne arbejde som konsulent i private firmaer inden for socialt, sundhedsfagligt og samfundsfagligt arbejde i bred forstand.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen opnår du en grundlæggende viden om socialt arbejde, og du får indsigt i relevante teorier og metoder på området.

Du arbejder med dine primære interesseområder gennem de problemstillinger, du selv vælger i projektarbejdet. Desuden får du mulighed for at fordybe dig yderligere inden for særligt udvalgte områder.

Du kan fordybe dig i projektorienterede forløb eller gennem aktuelle valgfag.

Socialt arbejde, sociale problemer og socialpolitik

På uddannelsens fire semestre beskæftiger du dig med:

  • Det sociale arbejdes felt
  • Det sociale arbejdes aktører og organisationer
  • Socialforvaltning samt fordybelse i udvalgte områder
  • Speciale inden for det sociale felt, hvor du demonstrerer din evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse problemstillinger

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Der arbejdes med problembaseret læring (PBL) og personlig læringsportfolio.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i forbindelse med et projektorienteret forløb på 3. semester.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale på sidste semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne få ansættelse som underviser, koordinator, leder eller konsulent.

Du kan fx arbejde i en statslig, kommunal eller regional forvaltning og på socialrådgiver-, sygepleje- og pædagoguddannelserne inden for det socialfaglige område. Desuden inden for den frivillige verden.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information