Studerende lytter til underviser, der fortæller
Kandidatuddannelse

Socialt arbejde

Kandidatuddannelsen har fokus på, hvordan man forstår, undersøger og løser sociale problemer i samfundet som fx fattigdom, socialt udsathed, marginalisering og arbejdsløshed.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på den nyeste viden inden for centrale områder i socialt arbejde. Det kan fx være børns og unges mistrivsel, beskæftigelse, internationalt socialt arbejde, borgerperspektiver, psykiatri, migration samt ældres og handicappedes sociale problemer.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i kommuner, regioner og stat samt i forskellige NGO-virksomheder. Du vil desuden kunne arbejde som konsulent i private firmaer inden for socialt, sundhedsfagligt og samfundsfagligt arbejde i bred forstand.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen opnår du en grundlæggende viden om socialt arbejde og får indsigt i relevante teorier og metoder på området.

Du arbejder med dine primære interesseområder gennem de problemstillinger, du selv vælger i projektarbejdet. Desuden får du mulighed for at fordybe dig yderligere inden for særligt udvalgte områder.

Du kan fordybe dig i projektorienterede forløb i Danmark eller udlandet eller gennem aktuelle linjefag.

Socialt arbejde, sociale problemer og socialpolitik

På uddannelsens fire semestre beskæftiger du dig med:

  • Det sociale arbejdes felt (projektarbejde)
  • Det sociale arbejdes kontekster (projektarbejde)
  • Forandringer i socialt arbejde (individuel fordybelse)
  • Speciale inden for det sociale felt

I specialet demonstrerer du din evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse problemstillinger.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, gruppearbejder, vejledning og peerlearning og projektarbejde.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i forbindelse med et projektorienteret forløb på 3. semester. Det kan være i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Der er projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse, individuel skriftlig og mundtlig eksamen.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale på sidste semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på udannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i socialt arbejde foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du søge job som underviser, koordinator, leder eller konsulent.

Du kan fx arbejde i en statslig, kommunal eller regional forvaltning og på socialrådgiver-, sygepleje- og pædagoguddannelserne inden for det socialfaglige område. Desuden inden for den frivillige verden.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information