kandidatuddannelse i Socialt arbejde
Kandidatuddannelse

Socialt arbejde

Uddannelsen handler om, hvordan man forstår og løser sociale problemer i samfundet, fx arbejdsløshed, misbrug eller fattigdom.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Sociale problemer kan fx også være børn og unges mistrivsel, vold i parforhold eller kultursammenstød. Du lærer at analysere sociale problemer, og du lærer om det sociale arbejdes teorier og metoder.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i kommuner, regioner og stat samt i forskellige NGO-virksomheder: Du vil desuden kunne arbejde som konsulent i private firmaer inden for socialt, sundhedsfagligt og samfundsfagligt arbejde i bred forstand.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sociale problemer er ikke kun problemer for det enkelte menneske, men også for samfundet. På uddannelsen lærer du om arbejdet med sociale problemer ud fra et teoretisk, praktisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du får et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, som sætter dig i stand til at forstå og lave undersøgelser, analyser, evalueringer og udviklingsopgaver inden for sociale arbejdsområder. Du undersøger også, hvordan velfærdsstaten forholder sig til problemer som fx social ulighed, fattigdom og marginalisering.

Uddannelsen er bygget op af følgende tværfaglige elementer:

 • Socialt arbejde, hvor du bl.a. får undervisning i fagets teorier, metoder og historie
 • Videnskabsteori, udrednings- og forskningsmetoder, hvor du bl.a. lærer at vurdere undersøgelser og forskning med relevans for socialt arbejde og får overblik over en række videnskabsteoretiske skoler
 • Teorier om sociale problemer og socialpolitik, hvor du bl.a. lærer at beskrive sociale problemers kendetegn og analysere årsagerne til deres opståen
 • Organisation, retlig regulering og socialpolitik, hvor du bl.a. får indsigt i begreberne ret og retsanvendelse og i sammenhængene mellem retssystemets udvikling og samfundsudviklingen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, der ofte foregår i grupper. Du har mulighed for at komme i praktik i løbet af uddannelsen.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk tager ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder socialt arbejde som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

En række bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen fx:

 • Antropologi
 • Politik og administration
 • Psykologi
 • Socialvidenskab
 • Sociologi
 • Statskundskab
 • Økonomi og administration

Følgende professionsbacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Ergoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Andre bachelor- eller professionsbacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen både i København og i Aalborg.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i kommuner, regioner og stat samt i en lang række forskellige NGO-virksomheder: Du vil desuden kunne få ansættelse i forskellige former for private konsulentfirmaer inden for socialt, sundhedsfagligt og samfundsfagligt arbejde i bred forstand.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde, administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information