kandidatuddannelse i Socialt arbejde
Kandidatuddannelse

Socialt arbejde

Uddannelsen handler om, hvordan man forstår og løser sociale problemer i samfundet, fx arbejdsløshed, misbrug eller fattigdom.

Fakta

Navn:
Socialt arbejde
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Sociale problemer kan fx også være børn og unges mistrivsel, vold i parforhold eller kultursammenstød. Du lærer at analysere sociale problemer, og du lærer om det sociale arbejdes teorier og metoder.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i stat og kommune inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdsområde. Du kan fx varetage undersøgelses-, analyse-, ledelses- og udviklingsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sociale problemer er ikke kun problemer for det enkelte menneske, men også for samfundet. På uddannelsen lærer du om arbejdet med sociale problemer ud fra et teoretisk, praktisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du får et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, som sætter dig i stand til at forstå og lave undersøgelser, analyser, evalueringer og udviklingsopgaver inden for sociale arbejdsområder. Du undersøger også, hvordan velfærdsstaten forholder sig til problemer som fx social ulighed, fattigdom og marginalisering.

Uddannelsen er bygget op af følgende tværfaglige elementer:

 • Socialt arbejde, hvor du bl.a. får undervisning i fagets teorier, metoder og historie
 • Videnskabsteori, udrednings- og forskningsmetoder, hvor du bl.a. lærer at vurdere undersøgelser og forskning med relevans for socialt arbejde og får overblik over en række videnskabsteoretiske skoler
 • Teorier om sociale problemer og socialpolitik, hvor du bl.a. lærer at beskrive sociale problemers kendetegn og analysere årsagerne til deres opståen
 • Organisation, retslig regulering og socialpolitik, hvor du bl.a. får indsigt i begreberne ret og retsanvendelse og i sammenhængene mellem retssystemets udvikling og samfundsudviklingen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, der ofte foregår i grupper. Du har mulighed for at komme i praktik i løbet af uddannelsen.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk tager ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder socialt arbejde som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

En række bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen fx:

 • Antropologi
 • Politik og administration
 • Psykologi
 • Socialvidenskab
 • Sociologi
 • Statskundskab
 • Økonomi og administration

Følgende professionsbacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Ergoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Har du en anden bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen både i København og i Aalborg.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdsområde. Du kan bl.a. få job i kommuner, hvor du varetager undersøgelses-, analyse-, evaluerings-, ledelses- og udviklingsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde, administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 10 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information