Professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiver

På uddannelsen lærer du at arbejde med mennesker med forskellige sociale problemer. Du bliver undervist i fx forebyggelse, sagsbehandling og rådgivning.

Fakta

Navn:
Socialrådgiver
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller anden adgang m.fl. + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du lærer om sociale problemer og socialt arbejdes praksis, herunder socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning, forskellige former for kommunikation og juridisk metode.

Du får redskaber til at forstå baggrunden for sociale problemer, og hvad man kan gøre for at afhjælpe dem. 

Som socialrådgiver kan du arbejde både i kommuner, staten og regioner. Men du kan også arbejde i private organisationer, virksomheder og NGO-regi. Arbejdsområderne er typisk inden for beskæftigelse, udsatte voksne samt arbejde med børn, unge og familier.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

En socialrådgiver skal kunne tale med mennesker, så de føler sig hørt og respekteret og samtidig kunne analysere menneskelige og psykologiske processer og omsætte denne viden til handling.

Du lærer at varetage flere roller, fx som vejleder, rådgiver, koordinator, myndighedsperson, forhandler, analytiker og udvikler. 

Opbygning

Socialt arbejde er uddannelsens omdrejningspunkt. Du lærer om socialt arbejdes teorier og metoder, om målgrupper og rammer samt om praksis i socialt arbejde.

Uddannelsen varer 3½ år og er sammensat af obligatoriske moduler, valgmoduler og praktik.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for seks kerneområder:

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde

Valgfrie moduler

Derudover skal du have valgfrie moduler, hvoraf nogle er tilrettelagt inden for følgende områder:

 • Udsatte børn og unge 
 • Beskæftigelse 
 • Voksne udsatte og personer

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, casebaseret undervisning og projektarbejde i tæt samarbejde med praksis. 

Som studerende vil du både komme til at arbejde selvstændigt og i grupper.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Praktikken ligger som regel på 4. eller 5. semester. Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger.

Udlandsophold

Du har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Uddannelsesstederne har samarbejdsaftaler med flere europæiske og nordiske uddannelsessteder.

Nogle studerende gennemfører uddannelsespraktikken i udlandet, og andre indsamler viden i udlandet i forbindelse med deres bachelorprojekt.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) eller
  social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. 

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)7.66.4
Rønne (Sommerstart)AO 
Hillerød (Sommerstart)7.34.5
Hillerød (Vinterstart)3.8AO
Frederiksberg (Vinterstart)4.0AO
Professionshøjskolen Absalon  
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart)5.44.3
Nykøbing F (Vinterstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Sommerstart, e-læring)3.7AO
Slagelse (Sommerstart)5.54.9
Slagelse (Vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart)5.6AO
Odense M (Sommerstart, e-læring)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Odense M (Vinterstart)AO 
Odense M (Vinterstart, e-læring)AO 
Vejle (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)6.0AO
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart, e-læring)4.8AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)AO 
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Esbjerg Ø (Vinterstart, e-læring)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet socialrådgiver har du forskellige jobmuligheder. Du kan fx blive ansat i de kommunale og regionale forvaltninger med arbejdsområder som fx børn, unge, familier, aktivering, revalidering og integration.

Andre arbejdsområder kan være kriminalforsorgen, fagforeninger og pensionskasser.

En del socialrådgivere arbejder som undervisere, fx på professionshøjskolerne og social- og sundhedsskoler. Der kan også være arbejde i organisationer som Mødrehjælpen og Kræftens Bekæmpelse eller i en større virksomheds personaleafdeling. Nogle arbejder som selvstændige konsulenter.

Læs mere om jobbet som socialrådgiver

Mere uddannelse

Du har mulighed for at læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse, fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information