professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver
Professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiver

Som socialrådgiver arbejder du med at vejlede og rådgive mennesker med forskellige sociale problemer. Du kan fx komme til at arbejde med forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering og planlægning af sociale foranstaltninger.

Fakta

Navn:
Socialrådgiver
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller anden adgang m.fl. + specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning, forskellige former for kommunikation og juridisk metode. Du får redskaber til at forstå baggrunden for sociale problemer og hvad man kan gøre for at afhjælpe dem. Du lærer, hvordan man arbejder på gadeplan, i familier og i forvaltninger med at forebygge og afhjælpe sociale problemer.

Socialrådgivere arbejder både i kommuner, staten og regioner. Men du kan også arbejde i private organisationer og virksomheder. Arbejdsområderne er typisk indenfor beskæftigelse, arbejdet med udsatte voksne samt arbejde med børn, unge og familier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En socialrådgiver skal kunne tale med mennesker, så de føler sig hørt og respekteret og samtidig kunne analysere menneskelige og psykologiske processer og omsætte denne viden til handling.

Socialrådgiverens arbejdsopgaver kræver, at du kan varetage flere roller: vejleder, rådgiver, koordinator, myndighedsperson, forhandler, analytiker og udvikler. Det kræver desuden indgående viden om bl.a. socialt arbejde, jura, samfundsvidenskab og psykologi.

Opbygning

Socialt arbejde er uddannelsens største fagområde. Her lærer du om socialt arbejdes teorier og metoder, om målgrupper og rammer samt om praksis i socialt arbejde.

Uddannelsen varer 3½ år og er sammensat af obligatoriske moduler, valgfag, praktik og du afslutter med en bacheloropgave, hvor dele af projektet kan foregå i udlandet.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for 6 kerneområder:

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale realationer
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område.
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde.

Valgfrie moduler

Derudover skal du have et antal valgfrie moduler, hvoraf nogle er tilrettelagt inden for følgende beskæftigelsesområder:

 • Udsatte børn og unge med fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger
 • Beskæftigelse med fokus på forvaltningsudøvelse og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger
 • Voksne udsatte og personer med handicap med fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger

Undervisningssteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Nykøbing Falster, Odense, Roskilde, Slagelse, Vejle, Aabenraa, Aalborg og Aarhus. Uddannelsen udbydes desuden på Bornholm (Rønne) hvert 3. år. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, case-baseret undervisning og projektarbejde. Som studerende vil du både komme til at arbejde selvstændigt og i grupper. På flere professionshøjskoler kan du tage en netbaseret uddannelse til socialrådgiver. UC Syd i Esbjerg har desuden et tilbud om åben uddannelse.

Praktik

Praktikken varer 5 måneder og ligger som regel i 4. eller 5. semester. Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til typiske arbejdsopgaver.

I praktikperioden bliver du tilknyttet en praktikvejleder. Praktikperioderne er ulønnede, men SU-berettigede, og kan også tages i udlandet.

Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Skolerne har samarbejdsaftaler med flere europæiske og nordiske uddannelsessteder. Nogle studerende gennemfører uddannelsespraktikken i udlandet, og andre indsamler viden i udlandet i forbindelse med deres bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske betegnelse er Bachelor of Social Work.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Den pædagogisk assistentuddannelse samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse) samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Fremmedsprogede ansøgere skal have danskkundskaber, der svarer til studieprøven.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)7,76,2
Hillerød (Sommerstart)7,45,6
Hillerød (Vinterstart)5,83,2
Frederiksberg (Vinterstart)5,93,5
Professionshøjskolen Absalon  
Nykøbing F (Sommerstart)6,04,5
Roskilde (Sommerstart)6,86,6
Nykøbing F (Vinterstart)AO
Roskilde (Vinterstart)5,44,6
Nykøbing F (Sommerstart, e-læring)6,43,2
Slagelse (Sommerstart)7,36,4
Slagelse (Vinterstart)5,0AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)5,3AO
Odense M (Sommer- og vinterstart, e-læring)3,8AO
Vejle (Sommer- og vinterstart)6,43,8
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)6,85,5
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO
Aarhus C (Sommerstart, e-læring)6,14,3
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)6,75,1
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)AO
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet socialrådgiver har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan fx blive ansat i de kommunale og regionale forvaltninger med arbejdsområder som børn, unge, familier, aktivering, revalidering, integration m.m. Andre arbejdsområder kan være kriminalforsorgen, fagforeninger, pensionskasser med flere.

Læs mere om jobbet som socialrådgiver.

En del socialrådgivere arbejder som undervisere, fx på professionshøjskolerne og social- og sundhedsskoler. Der kan også være arbejde i organisationer som Mødrehjælpen og Kræftens Bekæmpelse eller i en større virksomheds personaleafdeling. Nogle arbejder som selvstændige konsulenter.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse, eksempelvis:

 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information