professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver
Professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiver

Som socialrådgiver arbejder du professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet. Du skal kunne kommunikere med forskellige typer af mennesker.

Fakta

Navn:
Socialrådgiver
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller anden adgang m.fl. + specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Du skal kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af din viden.

Socialrådgivere arbejder primært i stat og kommune, men kan også være ansat i fx faglige organisationer. Dine arbejdsområder kan variere meget, men du vil typisk arbejde med børn, unge eller familier. Andre områder kan være integration eller problemstillinger inden for kriminalforsorgen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En socialrådgiver skal kunne tale med mennesker, så de føler sig hørt og respekteret og samtidig kunne analysere menneskelige og psykologiske processer og omsætte denne viden til handling.

Socialrådgiverens arbejdsopgaver kræver, at du kan varetage flere roller: vejleder, rådgiver, koordinator, myndighedsperson, forhandler, analytiker og udvikler. De kræver desuden indgående viden om bl.a. socialt arbejde, jura, samfundsvidenskab, psykologi og psykiatri.

Socialt arbejde er uddannelsens største fagområde. Her lærer du om socialt arbejdes teorier og metoder, om målgrupper og rammer samt om praksis i socialt arbejde.

Uddannelsen varer 3½ år og er sammensat af obligatoriske moduler, valgfag, praktik og du afslutter med en bacheloropgave, hvor dele af projektet kan foregå i udlandet.

De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for 6 kerneområder:

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale realationer
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område.
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde.

Derudover skal du have et antal valgfrie moduler, hvoraf nogle er tilrettelagt inden for følgende beskæftigelsesområder:

 • Udsatte børn og unge med fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger
 • Beskæftigelse med fokus på forvaltningsudøvelse og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger
 • Voksne udsatte og personer med handicap med fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske betegnelse er Bachelor of Social Work.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, case-baseret undervisning og projektarbejde. På flere professionshøjskoler kan du tage en netbaseret uddannelse til socialrådgiver.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Nykøbing Falster, Odense, Roskilde, Vejle, Aabenrå, Aalborg og Aarhus. Uddannelsen udbydes desuden på Bornholm (Rønne) hvert 3. år. Næste optag 2015.

Praktik

Praktikken varer 5 måneder og ligger som regel i 4. eller 5. semester. Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til typiske arbejdsopgaver.

I praktikperioden bliver du tilknyttet en uddannet socialrådgiver, der fungerer som praktikvejleder. Praktikperioderne er ulønnede, men SU-berettigede, og kan også tages i udlandet.

Studieophold i udlandet

Du har gode muligheder for at gennemføre dele af uddannelsesforløb i udlandet. Skolerne har samarbejdsaftaler med flere europæiske og nordiske uddannelsessteder. Mange studerende gennemfører uddannelsespraktikken i udlandet, og andre indsamler viden i udlandet i forbindelse med deres bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx, eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Pædagogisk assistentuddannelsen samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Fremmedsprogede ansøgere skal have danskkundskaber, der svarer til studieprøven.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmaterialet kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder 1. september og 1. februar. På enkelte uddannelsessteder er der dog kun studiestart 1. september.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Prof.højskolen Metropol
Socialrådgiveruddannelserne, Hillerød6,85,2
Socialrådgiveruddannelsen, Frederiksberg7,46,0
Prof.højskolen Sjælland University College
Nykøbing F, sommer5,84,7
Nykøbing F, vinter4,43,9
Nykøbing F, e-læring, vinter4,52,8
Roskilde, sommer6,65,3
Roskilde, vinter5,54,7
Prof.højskolen Lillebælt University College
Socialrådgiveruddannelsen, Odense5,95,2
Socialrådgiveruddannelsen, Odense, e-læring5,85,2
Socialrådgiveruddannelsen, Vejle6,45,6
PH UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev
Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg4,33,7
Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa5,54,5
Prof.højskolen VIA University College
Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus6,04,6
Socialrådgiveruddannelsen, Holstebro5,7Alle optaget
Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus, e-læring5,54,2
Aalborg Universitet
Socialrådgiver6,46,0
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2standby
Prof.højskolen Metropol
Socialrådgiveruddannelserne, Hillerød6781478027
Socialrådgiveruddannelsen, Frederiksberg1.45869335074
Prof.højskolen Sjælland University College
Nykøbing F, sommer2521024012
Nykøbing F, vinter13229257
Nykøbing F, e-læring, vinter10144257
Roskilde, sommer8472279023
Roskilde, vinter454608025
Prof.højskolen Lillebælt University College
Socialrådgiveruddannelsen, Odense63425920025
Socialrådgiveruddannelsen, Odense, e-læring3351339010
Socialrådgiveruddannelsen, Vejle4691517010
PH UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev
Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg42015415415
Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa2211156811
Prof.højskolen VIA University College
Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus81334030046
Socialrådgiveruddannelsen, Holstebro2541229618
Socialrådgiveruddannelsen,  Aarhus, e-læring222684410
Aalborg Universitet
Socialrådgiver7302761868

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet socialrådgiver har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan fx blive ansat i de kommunale og regionale forvaltninger med arbejdsområder som børn, unge, familier, aktivering, revalidering, integration m.m. Andre arbejdsområder kan være kriminalforsorgen, fagforeninger, pensionskasser med flere.

En del socialrådgivere arbejder som undervisere, fx på de sociale højskoler, pædagogseminarier og social- og sundhedsskoler. Der kan også være arbejde i organisationer som Mødrehjælpen og Kræftens Bekæmpelse eller i en større virksomheds personaleafdeling. Nogle arbejder som selvstændige konsulenter.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse, eksempelvis:

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 13

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.