professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver
Professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiver

Som socialrådgiver arbejder du professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet. Du skal kunne kommunikere med forskellige typer af mennesker.

Fakta

Navn:
Socialrådgiver
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller anden adgang m.fl. + specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Du skal kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af din viden.

Socialrådgivere arbejder primært i stat og kommune, men kan også være ansat i fx faglige organisationer. Dine arbejdsområder kan variere meget, men du vil typisk arbejde med børn, unge eller familier. Andre områder kan være integration eller problemstillinger inden for kriminalforsorgen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En socialrådgiver skal kunne tale med mennesker, så de føler sig hørt og respekteret og samtidig kunne analysere menneskelige og psykologiske processer og omsætte denne viden til handling.

Socialrådgiverens arbejdsopgaver kræver, at du kan varetage flere roller: vejleder, rådgiver, koordinator, myndighedsperson, forhandler, analytiker og udvikler. De kræver desuden indgående viden om bl.a. socialt arbejde, jura, samfundsvidenskab, psykologi og psykiatri.

Socialt arbejde er uddannelsens største fagområde. Her lærer du om socialt arbejdes teorier og metoder, om målgrupper og rammer samt om praksis i socialt arbejde.

Uddannelsen varer 3½ år og er sammensat af obligatoriske moduler, valgfag, praktik og du afslutter med en bacheloropgave, hvor dele af projektet kan foregå i udlandet.

De obligatoriske moduler omfatter undervisning inden for 6 kerneområder:

 • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale realationer
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område.
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde.

Derudover skal du have et antal valgfrie moduler, hvoraf nogle er tilrettelagt inden for følgende beskæftigelsesområder:

 • Udsatte børn og unge med fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger
 • Beskæftigelse med fokus på forvaltningsudøvelse og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger
 • Voksne udsatte og personer med handicap med fokus på forvaltningsudøvelse og sociale foranstaltninger

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor som socialrådgiver. Den engelske betegnelse er Bachelor of Social Work.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, case-baseret undervisning og projektarbejde. På flere professionshøjskoler kan du tage en netbaseret uddannelse til socialrådgiver.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Nykøbing Falster, Odense, Roskilde, Slagelse, Vejle, Aabenraa, Aalborg og Aarhus. Uddannelsen udbydes desuden på Bornholm (Rønne) hvert 3. år. Der har været optagelse i 2015, og næste optag er i 2018.

Praktik

Praktikken varer 5 måneder og ligger som regel i 4. eller 5. semester. Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til typiske arbejdsopgaver.

I praktikperioden bliver du tilknyttet en uddannet socialrådgiver, der fungerer som praktikvejleder. Praktikperioderne er ulønnede, men SU-berettigede, og kan også tages i udlandet.

Studieophold i udlandet

Du har gode muligheder for at gennemføre dele af uddannelsesforløb i udlandet. Skolerne har samarbejdsaftaler med flere europæiske og nordiske uddannelsessteder. Mange studerende gennemfører uddannelsespraktikken i udlandet, og andre indsamler viden i udlandet i forbindelse med deres bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Den pædagogisk assistentuddannelse samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Fremmedsprogede ansøgere skal have danskkundskaber, der svarer til studieprøven.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september og i februar. På enkelte uddannelsessteder er der dog kun studiestart i september. Se nærmere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
Frederiksberg (Sommer- og vinterstart)6,85,9
Hillerød (Sommer- og vinterstart)6,55,2
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Nykøbing F (Sommerstart)5,74,9
Roskilde (Sommerstart)6,96,3
Nykøbing F (Vinterstart)4,13,7
Roskilde (Vinterstart)6,25,2
Nykøbing F (Sommerstart, e-læring)5,94,6
Slagelse (Sommerstart)6,94,7
Slagelse (Vinterstart)4,53,7
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense M (Sommer- og vinterstart)5,94,5
Odense M (Sommer- og vinterstart, e-læring)5,24,9
Vejle (Sommer- og vinterstart)6,55,1
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)6,74,5
Holstebro (Sommer- og vinterstart)5,64,7
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)5,3AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)7,26,2
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)4,62,0
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)4,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet socialrådgiver har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan fx blive ansat i de kommunale og regionale forvaltninger med arbejdsområder som børn, unge, familier, aktivering, revalidering, integration m.m. Andre arbejdsområder kan være kriminalforsorgen, fagforeninger, pensionskasser med flere.

Læs mere om jobbet som socialrådgiver.

En del socialrådgivere arbejder som undervisere, fx på de sociale højskoler, pædagogseminarier og social- og sundhedsskoler. Der kan også være arbejde i organisationer som Mødrehjælpen og Kræftens Bekæmpelse eller i en større virksomheds personaleafdeling. Nogle arbejder som selvstændige konsulenter.

Du har mulighed for at læse videre og tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse, eksempelvis:

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for de næsten 9.000 nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Brancher med over 500 nyuddannede

Langt de fleste nyuddannede får beskæftigelse i Offentlig administration, herunder kommunale socialcentre samt i jobcentre.

Brancher med 20 - 500 nyuddannede

Andre omfatter få eller enkeltstående ansættelser i godt 50 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...