Organisationsmedarbejder
Job

Organisationsmedarbejder (job)

En organisationsmedarbejder kan løse forskellige opgaver inden for drift og udvikling af organisationer.

Fakta

Arbejdssteder:
Foreninger, Organisationer, Politiske partier, Brancheforeninger
Stillingsbetegnelser:
Administrativ medarbejder, Sagsbehandler, Informationsarbejder, Faglig medarbejder, Foreningsmedarbejder, Sekretariatsmedarbejder, Sekretær

Du kan fx arbejde med medlemsrekruttering, kampagner og kommunikation eller politikudvikling.

Som organisationsmedarbejder har du en viden om opbygningen af organisationer, og du arbejder for at nå organisationens politiske eller sociale mål.

Organisationsmedarbejdere er ansat i foreninger, organisationer og partier.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Hvis du er ansat i en mindre organisation, kan du have mange forskellige slags arbejdsopgaver, mens du i en større organisation ofte vil være mere specialiseret.

En organisation har ofte en politisk valgt ledelse, som lægger linjen for det arbejde, du som ansat i organisationen skal udføre.

Drift og økonomi

Du kan som organisationsmedarbejder arbejde i et sekretariat, hvor du ofte vil have opgaver inden for drift og administration.

Det kan fx være styring af organisationens økonomi eller it-systemer.

Mange organisationer får deres penge fra medlemskontingenter eller støtte fra fx fonde eller det offentlige.

Som organisationsmedarbejder kan du derfor arbejde med at hverve nye medlemmer eller søge støtte.

Kampagner og kommunikation

I organisationer med et velgørenhedsformål kan du arbejde med at planlægge indsamlinger og ledelse af frivillige.

Du kan også lave oplysnings- eller påvirkningskampagner som fx plakater i bybilledet, annoncer på internettet eller forsøge at få omtale i medierne.

Eller du kan arbejde med public relations eller lobbyisme, som betyder, at du forsøger at påvirke den politiske proces for at få organisationens mærkesager igennem.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en organisationsmedarbejder er:

 • Forberede kampagner eller kommunikationsindsatser
 • Hverve medlemmer eller frivillige
 • Søge økonomisk støtte fx fra fonde eller det offentlige
 • Koordinere organisations lokale indsatser
 • Uddanne medlemmer og frivillige fx ved at afholde kurser
 • Udarbejde analyser og rapporter
 • Drift af sociale tilbud fx væresteder

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en organisationsmedarbejder er:

 • Interesseorganisationer
 • Partier
 • Fagforeninger
 • Brancheorganisationer
 • Foreninger, der udfører socialt arbejde
 • Nødhjælpsorganisationer
 • Trossamfund
 • Idrætsforeninger

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Fuldmægtig - sociolog, Kultursociolog34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Informationsmedarbejder, Informationsrådgiver35.838 kr.-36.841 kr.
Arbejde inden for sociologi, antropologi mv.34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab35.780 kr.36.209 kr.40.821 kr.
Konference- og eventplanlægning32.719 kr.--
Juridisk konsulent43.168 kr.39.718 kr.38.281 kr.
Psykologarbejde34.560 kr.37.633 kr.35.884 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er mange uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som organisationsmedarbejder, men en typisk vej vil være at tage en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse.

Det er ofte kandidatuddannede med baggrund i humaniora eller samfundsvidenskab, som bliver ansat som organisationsmedarbejdere.

Når du har en gymnasial eksamen, tager den typiske uddannelsesvej 5 år. Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial eksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse

Læs om bacheloruddannelser

Læs om kandidatuddannelser

Mere uddannelse

Som organisationsmedarbejder har du forskellige muligheder for videre- og efteruddannelse.

Hvis du har 2 års erhvervserfaring, kan du fx tage en relevant masteruddannelse: 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.