Master i socialt entreprenørskab, MSE
Masteruddannelse

Master i socialt entreprenørskab, MSE

Uddannelsen giver kompetencer inden for strategi, planlægning, udvikling og læring i det sociale arbejde i foreninger og NGO'er.

Fakta

Navn:
Master i socialt entreprenørskab, MSE
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen behandler alle aspekter af socialt entreprenørskab, bl.a. hvordan du professionelt leder socialt arbejde med blik for markedsbetingelser og bevidst strategi.

Uddannelsen henvender sig til aktører i den tredje sektor, herunder organisationer og enkeltpersoner, der er involveret i lærings- og udviklingsaktiviteter på et strategisk og planlæggende niveau.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens mål er, at give foreninger, NGO'er og den tredje sektor mulighed for kompetenceudvikling inden for bl.a. styring, organisation og management. Du lærer bl.a. om socialt entreprenørskab i et samfundsmæssigt perspektiv, om civilsamfundets samspil med den offentlige og private sektor og om innovativ ledelse i socialt entreprenørskab.

Uddannelsen består af fire moduler. Hvert modul rummer teoriblokke, workshops og projektseminarer.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forelæsninger, projektarbejde og opgaveskrivning.

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en masterafhandling og en prøve på baggrund af denne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Socialt entreprenørskab i et samfundsmæssigt perspektiv
Modulet introducerer til socialt entreprenørskab. Du får indblik i teori og metode, i internationale forskelle samt i socialt entreprenørskabs position i velfærdssamfundet. Teoriblokken rummer bl.a. emner som velfærd og socialt entreprenørskab samt kultur, ledelse og formidling. I workshops arbejdes bl.a. med tværsektorielle partnerskaber og kulturanalyser.

Modul 2: Organisationsudvikling, evaluering og ledelse i det civile samfund
Du får indsigt i det civile samfunds opbygning, udvikling og funktioner. Endvidere får du forståelse af socialt entreprenørskabs placering i det civile samfund, i tværsektorielle samarbejder og i forhold til markedsbetingelser. Teoriblok og workshops dækker emner som fx organisations- og ledelsesteori, vidensdeling og kvalitetssikring, metoder til evaluering, bestyrelsesarbejdet og skriveworkshop.

Modul 3: Brugere, frivillige og professionelle i det sociale entreprenørskab.
Modulet fokuserer på, hvordan forskellige aktører påvirker og former det sociale entreprenørskab. Teoriblokken dækker emner som køn, kultur og klasse i det sociale entreprenørskab samt marginalisering, social forandring og læring. Workshops beskæftiger sig fx med kreative og deltager-aktiverende metoder samt med udlicitering eller partnerskaber: alternativer til den sociale opgaveløsning.

Modul 4: Innovation i socialt entreprenørskab - udfordringer i nye partnerskaber med private, offentlige og det civile samfunds aktører, masterprojekt
Modulet belyser, hvilken økonomisk og politisk rolle socialt entreprenørskab spiller i løsning af sociale, sundhedsmæssige og kulturelle opgaver i samarbejde med den private og offentlige sektor. Teoriblokken rummer emner som partnerskabs- og kontraktteori/kooperation samt etik, social ansvarlighed og Corporate Social Responsibility. Workshop beskæftiger sig bl.a. med it som organisationsudvikling samt innovationsledelse og strategisk planlægning.

Hvert modul rummer teoriblokke, workshops og et projektseminar.

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • En relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Der lægges særlig vægt på erfaring inden for social innovation.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 88.000 kr. Et semester ca. 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse