Master i organisationspsykologi, MPO
Masteruddannelse

Master i organisationspsykologi, MPO

Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter i organisationer, der ønsker indsigt i de psykologiske faktorer i organisationen.

Fakta

Navn:
Master i organisationspsykologi, MPO
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om det enkelte individ og dets samspil med gruppen og organisationen igennem fag om ledelse, organisationsforandring, psykologiske tests og teambuilding.

Undervisningen er lagt an på at inddrage deltagernes erhvervserfaring, og du kommer til at udarbejde opgaver om din egen organisation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På master i organisationspsykologi får du en teoretisk ramme, så du kan beskrive og løse de problemer, du støder på i arbejdsmæssig sammenhæng.

Opbygning

Masteruddannelsen består af 2 hovedmoduler og et antal gennemgående studieaktiviteter. 

Modul 1

 • Teoriseminar I (7 ECTS)
 • Teoriseminar II (7 ECTS)
 • Modul I projektet (15 ECTS)

Modul 2

 • Teoriseminar III (7 ECTS)
 • Teoriseminar IV (3 ECTS)
 • Masterprojektet (15 ECTS)

Gennemgående studieaktiviteter

 • Stor og lille processtudiegruppe (1,5 ECTS)
 • Arbejdskonferencer (3 ECTS)
 • Supervision af ledelses- eller konsulentarbejde (1,5 ECTS)
   

Undervisningen

Der veksles på uddannelsen mellem en række forskellige arbejdsformer, bl.a. forelæsninger, processtudiegrupper, supervisionsgrupper, arbejdskonferencer, rollespil, projektarbejde og netbaserede studiegrupper.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i organisationspsykologi.

Den engelske betegnelse er Master of the Psychology of Organisation.

Eksamen

Der afholdes prøve på baggrund af projektrapport efter første modul. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling og en prøve på baggrund af denne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af et teorigrundlag og en række oplevelsesbaserede læreprocesser. De oplevelsesbaserede elementer består af små og store processtudiegrupper, supervisionsgrupper, og arbejdskonferencer, mens det teori- og forskningsbaserede arbejde foregår på teoriseminarer og i projektarbejdet.

Teoriseminarer

Uddannelsen indeholder fire teoriseminarer:

 • Organisationsteorier og organisationspsykologi
 • Psykologiske processer og læringsteorier
 • Ledelsesteorier og teorier om konsulentfunktioner
 • Organisationspsykologiske undersøgelsesmetoder

Hvert seminar er normeret til 7 ECTS-point. De består af læsning af tekster fra kompendier og bøger, forelæsninger og diskussion i internetbaserede diskussionsklynger.

Læs mere om de enkelte seminarer på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bacheloruddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • En relevant diplomuddannelse, gennemført som reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 184.000 kr. Et enkelt semester ca. 46.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse