Master i organisationspsykologi, MPO
Masteruddannelse

Master i organisationspsykologi, MPO

Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter i organisationer, der ønsker indsigt i de psykologiske faktorer i organisationen.

Fakta

Navn:
Master i organisationspsykologi, MPO
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 184.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om det enkelte individ og dets samspil med gruppen og organisationen igennem fag om ledelse, organisationsforandring, psykologiske tests og teambuilding.

Undervisningen er lagt an på at inddrage deltagernes erhvervserfaring, og du kommer til at udarbejde opgaver om din egen organisation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at kunne intervenere organisationspsykologisk i organisationer. Du får baggrund for at vurdere metoder og teorier om fx personaleudvikling, organisationsforandring, læring i organisationer, psykologiske tests mv.

Uddannelsen er bygget op omkring fire teoriseminarer: Organisationsteorier og organisationspsykologi, psykologiske processer og læringsteorier, ledelsesteorier og teorier om konsulentfunktioner samt organisationspsykologiske undersøgelsesmetoder.

Derudover har uddannelsen tre gennemgående uddannelsesaktiviteter:

  • Oplevelsesbaserede lærebegivenheder, der fokuserer på at undersøge organisationspsykologiske processer i små og store grupper.
  • Supervision af ledelses- og konsulentarbejde, der fokuserer på organisationspsykologiske udfordringer i deltagernes egne organisationer
  • Arbejdskonferencer hvor alle studerende deltager i etablering af en midlertidig organisation, der skal skabe mulighed for læring om organisationspsykologiske fænomener.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde mm.

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes prøve på baggrund af projektrapport efter første modul. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling og en prøve på baggrund af denne.

Værd at vide

Du kan også sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen rummer følgende fire teoriseminarer:

  1. Organisationsteorier og organisationspsykologi: Seminaret gennemgår centrale organisations- og arbejdspsykologiske teorier med fokus på den rolle, det personlige og det sociale spiller i organisationsteoriernes udvikling.
  2. Psykologiske processer og læringsteorier: Seminaret omhandler bl.a. forholdene mellem den enkelte og gruppen, mellem grupper indbyrdes og mellem den enkeltes personlighed og arbejdsrolle. Derudover gennemgås teorier om læreprocesser i organisationer.
  3. Ledelsesteorier og teorier om konsulentfunktioner, der bl.a. fokuserer på de forskellige betingelser som offentlige, politiske, private og frivillige organisationer sætter for ledelse og konsulentarbejde.
  4. Organisationspsykologiske undersøgelsesmetoder, der belyser videnskabelige kriterier for forskellige undersøgelsesmetoder og har fokus på problematisering og vurdering fx i forhold til metodernes validitet, interessemæssige konflikter samt etik i forbindelse med brug.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant bacheloruddannelse
  • En relevant professionsbacheloruddannelse
  • En relevant diplomuddannelse, gennemført som reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 184.000 kr. Et semester ca. 46.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse