Foto af Informationsmedarbejder
Job

Informationsmedarbejder

En informationsmedarbejder løser informationsopgaver, fx i virksomheder, organisationer, kommuner og ministerier.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder, Organisationer, Kommuner, Regioner og staten
Stillingsbetegnelser:
Informationsmedarbejder, Kommunikationsmedarbejder, Pressemedarbejder, Pressekontakt, Spindoktor, Webmaster, Webredaktør

Det kan være på nettet, i brochurer, pjecer og personaleblade. Informationsarbejdet foregår både internt i organisationen og offentligt fx gennem pressen.

Ofte fungerer informationsmedarbejderen som webmaster for virksomhedens eller organisationens hjemmeside.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af informationsmedarbejder
Informationsblæksprutte - En vigtig opgave kan være at forsyne andre medarbejdere med materiale.

Information er viden og videregivelse af viden. Som informationsmedarbejder kommunikerer du ofte både internt og eksternt.

Den interne kommunikation er den kommunikation, der foregår på selve arbejdspladsen, fx i personaleblade, på intranettet osv. Den eksterne kommunikation er kommunikationen ud af huset, fx pressemeddelelser, blade og internetportaler.

Internt handler dit arbejde om at informere og udveksle informationer mellem virksomhedens forskellige afdelinger. Informationsmedarbejdere reseacher (finder frem), opbygger og vedligeholder information og dokumentation i virksomhedens eller organisationens bibliotek eller databank - såkaldt Records Management.

Informationsspecialister (ofte kaldet Record Managers) arbejder med identifikation, klassificering, lagring, sikring, hentning, sporing eller permanent bevaring af information. Der stilles krav både i lovgivningen og ud fra vedtagne standarder til informationssystemer og arbejdet med dem.

Informationsmedarbejderen kan fx skaffe statistiske oplysninger om et bestemt produkt eller baggrundsoplysninger, som medarbejderen skal bruge.

De eksterne informationsopgaver kan være at formulere og formidle informationer til offentligheden eller tilrettelægge og gennemføre kampagner, fx i samarbejde med virksomhedens marketingafdeling.

Informationsmedarbejderen repræsenterer virksomheden, foreningen eller organisationen. Alt hvad du siger og skriver, udtrykker arbejdspladsens officielle holdning. Det betyder, at du skal arbejde tæt sammen med andre kolleger for at være helt sikker på, at I er enige om, hvad virksomheden mener om forskellige emner.

Pressemedarbejderen rådgiver og tilrettelægger sammen med ledelsen den information, der konkret skal formidles til pressen. Det er også pressemedarbejderen, der laver pressemeddelelser og arrangerer pressemøder samt svarer på spørgsmål i kritiske situationer.

Som kommunikationskonsulent tilrettelægger du den samlede kommunikation for en virksomhed, forening eller organisation, og er projektleder på konkrete kommunikationsprojekter.

En informationsmedarbejder eller journalist, der skriver artikler, taler og debatindlæg for politikere, kaldes spindoktor. Spinddoktorens opgave er bl.a. at træde til i kriser eller i kampagner og skabe og styre historier i medierne. En spindoktor er ofte Journalist.

Informationsmedarbejdere har evnen til at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt. De får et godt kendskab til organisationers og virksomheders opbygning og funktion.

En webmaster eller webredaktør vedligeholder virksomhedens eller organisationens hjemmeside. Webmasteren producerer nyt indhold og vedligeholder informationerne på siden.

Afhængig af den konkrete stilling kan arbejdet omfatte billedbehandling, markedsføring, webgrafik samt andre opgaver med hjemmesideproduktion.

På nogle hjemmesider arbejder webmasteren også med teknikken bag hjemmesiden, herunder programmering.

Andre veje til jobbet

Ud over de nævnte Mulige uddannelser nedenfor, vil en virksomhed eller organisation ofte ansætte en informationsmedarbejder, som har faglig uddannelse eller baggrund inden for faget eller vidensområdet.

I produktionsvirksomheder vil det eksempelvis være en medarbejder fra salgs- eller marketingafdelingen, der varetager de interne og eksterne informationsopgaver. Den faglige medarbejder kan supplere sin uddannelse med fx en medie- og kommunikationsfaglig diplomuddannelse.

Arbejdsplads

Informationsmedarbejdere arbejder i private virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner som kommuner, ministerier, styrelser osv. Se mere om Offentlig administration.

Andre ansættelsessteder kan være undervisningsinstitutioner, kulturhuse, museer samt erhvervs- og interesseorganisationer. Se mere om brancherne Videregående uddannelsesinstitutioner, Biblioteker, museer mv. og Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Informationsmedarbejder, Webmaster35.838 kr.-36.841 kr.
Arbejde inden for reklame og marketing37.039 kr.-35.625 kr.
Web- og multimedieudvikling38.152 kr.-38.580 kr.
Journalistisk arbejde38.005 kr.38.990 kr.41.651 kr.
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Informationsmedarbejdere kan fx blive informations-, kommunikations- eller pressechefer i ministerier, store organisationer og virksomheder.

Enkelte informationsmedarbejdere arbejder som selvstændige kommunikationsrådgivere. De tilrettelægger og gennemfører informationskampagner, rådgiver virksomheder og organisationer i imagepleje, eller de rådgiver og træner personer i at begå sig i pressen (kaldet medietræning).

Mere uddannelse

De forskellige fagforbund, universiteter og højskoler tilbyder kurser og efteruddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.