Embedsmand
Job

Embedsmand (job)

En embedsmand kan fx være ansat i ministerier, kommuner og regioner og arbejder med at udføre og udvikle politiske tiltag.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunale, Statslige og regionale virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Sagsbehandler, Konsulent, Underviser, Sekretariatsmedarbejder, Regnskabsmedarbejder, Embedsmand, Sagsbehandler, Direktionssekretær, Korrespondent, Fuldmægtig, Udviklingskonsulent, Specialkonsulent, Personalemedarbejder

Du kan være faglig specialist på fx sundheds- eller miljøområdet eller generalist, som kan arbejde med forskellige områder inden for den offentlige sektor.

Som embedsmand skal du leve op til en række centrale pligter som fx partipolitisk neutralitet, lovlighed og sandhed.

Embedsmænd er ansat i ministerier og i forvaltningen i regioner og kommuner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som embedsmand arbejder du med forvaltning af den offentlig sektor.

Forvaltning dækker over styring af fx skoler, hospitaler, miljøområdet eller andre dele af samfundet, som hører under den offentlig sektor.

Du kan fx arbejde med at styre økonomien inden for et område eller sørge for, at politikernes beslutninger bliver udført i virkeligheden. 

Rådgivning og udvikling af politik

Det er folkevalgte politikere, fx ministre eller borgmestre, der har ansvaret for styringen af den offentlige sektor. Det er dem, der skal udvikle ny politik og træffe beslutninger, der kan påvirke samfundet.

Som embedsmand hjælper du politikerne i deres arbejde med faglig rådgivning, fx ved at lave analyser og beregninger eller forberede ny lovgivning.

Du kan også hjælpe med at besvare spørgsmål fra borgere, andre politikere eller medier.

Administration og sagsbehandling

Du kan som embedsmand også have til opgave at administrere forskellige systemer fx til indkrævning af skat eller udbetaling af sociale ydelser.

Du kan behandle sager fra borgere og virksomheder om fx ydelser, støtteordninger eller godkendelser.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en embedsmand er:

 • Omsætte lovgivning og politiske aftaler til praksis
 • Udvikle ny politik og ideer til politiske indsatser
 • Faglig rådgivning af den politisk ledelse
 • Forberede ny lovgivning
 • Hjælpe med at svare på spørgsmål fra politikere og pressen
 • Behandle sager for borgere, fx arbejdsløse eller studerende
 • Føre tilsyn med institutioner som fx skoler
 • Skrive rapporter og analyser

Karriereveje

Embedsmand er ikke en officiel titel, men det man i daglig tale kalder de medarbejdere, der arbejder i forvaltningen i staten, regionerne eller kommunerne.

Som embedsmand har du typisk en af disse titler:

 • Fuldmægtig
 • Specialkonsulent
 • Chefkonsulent

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en embedsmand er:

 • Departementer i ministerier
 • Styrelser og direktorater
 • Statslige råd og nævn
 • Regioners forvaltninger
 • Kommunale forvaltninger

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Regnskabsarbejde38.081 kr.-38.009 kr.
Kontorfuldmægtig - stat, interne funktioner37.497 kr.36.355 kr.36.307 kr.
Andet juridisk arbejde43.168 kr.39.718 kr.38.281 kr.
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.
Arbejde inden for samfundsøkonomi45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.
IT-projektstyring43.323 kr.36.283 kr.40.394 kr.
Systemadministration38.950 kr.33.532 kr.35.476 kr.
Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder48.882 kr.-37.347 kr.
Arbejde med personaleudvikling og -oplæring39.763 kr.-38.700 kr.
Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab35.780 kr.36.209 kr.40.821 kr.
Informationsmedarbejder, Informationsrådgiver35.838 kr.-36.841 kr.
Arbejde inden for sociologi, antropologi mv.34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Andet sprogvidenskabeligt arbejde32.907 kr.39.125 kr.35.415 kr.
Forskning, udvikling og rådgivning (undervisningsmetoder)40.427 kr.44.342 kr.38.792 kr.
Tolkearbejde28.678 kr.-35.441 kr.
Arbejde inden for fysik og astronomi41.656 kr.-36.768 kr.
Arbejde inden for meteorologi--34.096 kr.
Arbejde inden for geologi og geofysik40.315 kr.-36.187 kr.
Arbejde inden for biokemi41.459 kr.-36.564 kr.
Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi mv.40.915 kr.36.801 kr.38.867 kr.
Arbejde inden for religion28.919 kr.-39.220 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er mange uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som embedsmand.

En typisk vej er at tage en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse i fx jura, økonomi eller statskundskab, men du kan også blive embedsmand med en uddannelse inden for naturvidenskab eller humaniora.

Den typiske uddannelsesvej for at blive embedsmand er:

 1. En gymnasial eksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse

Læs om bacheloruddannelser

Læs om kandidatuddannelser

Andre veje

En anden mulig uddannelsesvej er at tage en professionsbachelor i offentlig administration.

Læs om uddannelsen Offentlig administration

Mere uddannelse

Som embedsmand har du forskellige muligheder for videre- og efteruddannelse.

Du kan fx tage masteruddannelser inden for offentlig ledelse:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.