Master i offentlig ledelse
Masteruddannelse

Master i offentlig ledelse

Uddannelsen har fokus på ledelsesvilkår i den offentlige sektor og de særlige forventninger, der stilles til den offentlige leder, fx i forbindelse med politisk betingede forandringer som struktur- og kvalitetsreformer.

Fakta

Navn:
Master i offentlig ledelse
Andre betegnelser:
Fleksibel master i offentlig ledelse, FMOL, Master of Public Governance, MPG
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du træner din evne til at reflektere over egen ledelsespraksis, og du styrker din evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling. Økonomistyring, digital forvaltning og medarbejderudvikling beskæftiger du dig også med.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du redskaber til både analyse og praktisk implementering, og du udvikler dine evner til at udøve professionel ledelse, kommunikere effektivt og tænke strategisk.

Du tilegner dig viden og værktøjer inden for:

 • Personaleledelse og relationel forståelse
 • Ledelse opad og udad i forhold til interessenter
 • Kommunikation
 • Udvikling, forandring og innovation

Opbygning

Moduler, indhold og fokus kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se hvordan på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsen er sammensat af:

 • Grundmoduler (10-15 ECTS)
 • Ledelsesmoduler (15-20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15-18 ECTS)
 • Masterprojekt (12-12,5 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte studerendes kompetencebehov. Nogle fag kan foregå online. En del af forløbet foregår som internat.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i offentlig ledelse.

Den engelske betegnelse er Master of Public Governance.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte moduler.

Fagoversigt

Fagoversigt – Copenhagen Business School

 • Intro- og udviklingsforløb (4 ECTS)
 • Ledelsesudviklingsforløb (6 ECTS)
 • Ledelsesmoduler (20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (18 ECTS)
 • Masterprojekt (12 ECTS)

Fagoversigt – Syddansk Universitet

 • Introduktion til Master i offentlig ledelse (2,5 ECTS)
 • Grundmoduler (15 ECTS)
 • Ledelsesmoduler (15 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Masterprojekt (12,5 ECTS)

På SDU vælger du valgfrie moduler svarende til 15 ECTS frit blandt grundmoduler og ledelsesmoduler.

Fagoversigt – Aalborg Universitet

 • Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS)
 • Personligt udviklingsforløb (5 ECTS)
 • Forskningsdesign og metode (3 ECTS)
 • Ledelsesmoduler (20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Masterprojekt (12 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

Du skal mindst have en af følgende uddannelser for at blive optaget på uddannelsen:

 • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende mellemlang videregående uddannelse
 • En relevant diplomuddannelse
 • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervs- og ledelseserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk

Du skal have tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Læs om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse