Master i offentlig ledelse
Masteruddannelse

Master i offentlig ledelse

Uddannelsen har fokus på ledelsesvilkår i den offentlige sektor og de særlige forventninger, der stilles til den offentlige leder, fx i forbindelse med politisk betingede forandringer som struktur- og kvalitetsreformer.

Fakta

Navn:
Master i offentlig ledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 144.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til både analyse og praktisk implementering, og du udvikler dine evner til at udøve professionel ledelse, kommunikere effektivt og tænke strategisk. Økonomistyring, organisations- og medarbejderudvikling beskæftiger du dig også med.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sammensættes af fag fra to modulgrupper, henholdsvis ledelsesfaglige grundmoduler og generiske ledelsesmoduler, og den afsluttes med et masterprojekt.

Der vil være et bredt udvalg af fag inden for områder som offentlig ledelse, jura, organisationsteori, psykologi, statskundskab, økonomi, økonomistyring og regnskabssystemer, så du - alt efter interesser, behov og arbejdssituation - har mulighed for at tone din uddannelse.

Der udvikles desuden fag, som imødekommer aktuelle behov i den offentlige sektor. I forbindelse med folkeskolereformen udvikles fx nye fag henvendt til skoleledere.

Undervisningen planlægges som internater/eksternater på kursussteder eller som undervisning i Odense og Aarhus.

Masteruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet i Odense og Aarhus Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte moduler.

Fagoversigt

Til en hel master i offentlig ledelse på 60 ECTS skal du vælge mindst 15 ECTS fra de ledelsesfaglige grundmoduler og mindst 15 ECTS fra de generiske ledelsesmoduler.

De ledelsesfaglige grundmoduler, som hvert vægter 5 ECTS, er:

 • Den offentlige sektors økonomi
 • Ledelse og politik
 • Metode
 • Organisations- og ledelsespsykologi
 • Organisationsteori
 • Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

De generiske ledelsesmoduler er fx:

 • Beslutnings- og forhandlingsteori (5 ECTS)
 • Borger, velfærd og samfund (5 ECTS)
 • Dit personlige lederskab (5 ECTS)
 • Effektiv ledelse i en sparetid - politologisk organisationsteori (5 ECTS)
 • Evaluering og politikudvikling (5 ECTS)
 • Forandringsledelse og reorganiseringer (5 ECTS)
 • Innovationsledelse (5 ECTS)
 • Institutionsledelse - ledelse i og af fronten (5 ECTS)
 • Ledelse: Incitamenter, motivation og normer (8 ECTS)
 • Ledelse og HRM (5 ECTS)
 • Ledelse ved fronten - skoleledelse i praksis (5 ECTS)
 • Ledelseskommunikation i praksis, herunder retorik og pressehåndtering (8 ECTS)
 • Nye organisationsformer i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Offentlig ret - forvaltningsretten som retlig ramme (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Strategisk kedelse (5 ECTS)
 • Strategisk, pædagogisk lederskab i skolen (15 ECTS over 3 semestre)
 • Vidensbaseret skoleledelse (5 ECTS)

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, der har et omfang af 12 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du mindst have en af følgende uddannelser:

 • en bacheloruddannelse (BSc) fx. i statskundskab, jura eller økonomi
 • en professionsbacheloruddannelse fx. inden for pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgiver
 • en diplomuddannelse i ledelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse samt sproglige færdigheder i engelsk.

Du skal have en vis erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 144.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse