Master i offentlig ledelse
Masteruddannelse

Master i offentlig ledelse

Uddannelsen har fokus på ledelsesvilkår i den offentlige sektor og de særlige forventninger, der stilles til den offentlige leder, fx i forbindelse med politisk betingede forandringer som struktur- og kvalitetsreformer.

Fakta

Navn:
Master i offentlig ledelse
Andre betegnelser:
Fleksibel master i offentlig ledelse, FMOL
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 174.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til både analyse og praktisk implementering, og du udvikler dine evner til at udøve professionel ledelse, kommunikere effektivt og tænke strategisk. Økonomistyring, digital forvaltning og medarbejderudvikling beskæftiger du dig også med.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På master i offentlig ledelse udvikler du din egen ledelsespraksis, og du tilegner dig viden og værktøjer inden for:

 • Personaleledelse og relationel forståelse
 • Ledelse opad og udad i forhold til interessenter
 • Kommunikation
 • Strategi og styring, forventninger og kvalitet, resultater og effekt
 • Udvikling, forandring og innovation

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Introduktion til Master i offentlig ledelse (2,5 ECTS)
 • Grundfag (15 ECTS)
 • Ledelsesfag (15 ECTS)
 • Valgfrie fag (15 ECTS)
 • Masterprojekt (12,5 ECTS)

Undervisning

Undervisningen finder sted i Odense og Aarhus. En del af forløbet foregår som internat.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte moduler.

Fagoversigt

Uddannelsen starter med en kort introduktion til Master i offentlig ledelse (2,5 ECTS).

Herefter vælger du fag fra både Grundfag og Ledelsesfag.

Du sammensætter selv din uddannelse, så fagene passer til dig og din organisation.

Grundfag

Grundfag er fx:

 • Digital forvaltning og persondata (5 ECTS)
 • Metode (5 ECTS)
 • Nye organisationsformer i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Offentlig økonomistyring (5 ECTS)
 • Organisations- og ledelsespsykologi (5 ECTS)
 • Organisationsteori (5 ECTS)
 • Organisering og ledelse af samarbejde i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Personalejura (5 ECTS)
 • Strategisk forhandling i praksis (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)

Ledelsesfag

Ledelsesfag er fx

 • Dit personlige lederskab (5 ECTS)
 • Faglig ledelse (5 ECTS)
 • Forandringsledelse og implementeringsudfordringer (5 ECTS)
 • Fremtidens organisation: Bæredygtighed, trivsel og ledelse (5 ECTS)
 • Innovationsledelse (5 ECTS)
 • I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og muligheder (5 ECTS)
 • Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
 • Ledelse af ledere (5 ECTS)
 • Ledelse: Incitamenter, motivation og normer (10 ECTS)
 • Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde (5 ECTS)
 • Ledelsesadfærd og perfprmance (5 ECTS)
 • Ledelseskommunikation i praksis (5 ECTS)
 • Politisk lederskab (5 ECTS)
 • Resultatbaseret læring og ledelse (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Udvikling af personlig ledelse (5 ECTS)

Valgfrie fag

Til en hel master i offentlig ledelse supplerer du med valgfrie fag svarende til 15 ECTS-point  Du kan nu frit vælge mellem grundfag og ledelsesfag.

Læs om de fag, der aktuelt udbydes på Syddansk Universitets hjemmeside.

Masterprojekt

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, der har et omfang af 12,5 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du mindst have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende mellemlang videregående uddannelse
 • En relevant diplomuddannelse
 • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervs- og ledelseserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk

Du skal have tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning.

 

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 174.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. august 2023
4. september 2023
Introduktion til Master i offentlig ledelse Dagundervisning 5230 Odense M
*
21. august 2023
31. januar 2024
Dit personlige lederskab Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2023
31. januar 2024
Den offentlige sektors økonomi Dagundervisning 8210 Århus V
*
28. august 2023
31. januar 2024
Resultatbaseret læring og ledelse Dagundervisning 8210 Århus V
*
29. august 2023
31. januar 2024
Bæredygtig ledelse Dagundervisning 8210 Århus V
*
29. august 2023
31. januar 2024
Ledelseskommunikation i praksis Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. august 2023
31. januar 2024
Personalejura Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. august 2023
31. januar 2024
Ledelsesadfærd og performance Dagundervisning 8210 Århus V
*
31. august 2023
31. januar 2024
Strategisk forhandling i praksis Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2023
30. juni 2025
Master i offentlig ledelse Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
5. september 2023
31. januar 2024
Strategisk Ledelse Dagundervisning 5230 Odense M
*
6. september 2023
31. januar 2024
Organisations- og ledelsespsykologi Dagundervisning 8210 Århus V
*
8. september 2023
31. januar 2024
Metode Dagundervisning 8210 Århus V
*
12. september 2023
31. januar 2024
Ledelse og politik Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. september 2023
31. januar 2024
Organisationsteori Dagundervisning 8210 Århus V
*
15. september 2023
31. januar 2024
Forandringsledelse og implementeringsudfordringer Dagundervisning 8210 Århus V
*
15. september 2023
31. januar 2024
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse