masteruddannelser

Samfundsvidenskabelige uddannelser

Samfundsvidenskaben beskæftiger sig med forskellige aspekter af samfundets indretning.

Det kan fx være økonomiske eller politiske strukturer, eller det kan være sociale normer, værdier og forhold i samfundet.

De samfundsvidenskabelige masteruddannelser omfatter uddannelser om bl.a. ledelse, organisationskultur, jura, økonomi, psykologi og sociologi.