Master of Disaster Management
Masteruddannelse

Master i katastrofehåndtering

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde strategisk og operationelt med katastrofehåndtering.

Fakta

Navn:
Master i katastrofehåndtering
Engelsk navn:
Master of Disaster Management
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på heltid eller max 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.

Du bliver i stand til at udarbejde beredskabsplaner, iværksætte katastrofehjælp og koordinere tiltag, der kan sikre en bæredygtig genopbygning og rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig til en bred vifte af mennesker, fx ansatte i internationale og humanitære organisationer samt offentligt ansatte, der arbejder med civilbeskyttelse, sundhed, energi og vand.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med katastrofehåndtering. Både nationalt og internationalt. Du lærer at arbejde strategisk og operationelt med emner som risikoreduktion, katastrofehjælp og genopbygning.

I løbet af studiet lærer du at planlægge, implementere og evaluere aktiviteter i forbindelse med katastrofehåndtering. Du lærer at analysere de forhold, som påvirker individers og samfunds sårbarhed, fx miljømæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold.

Du får desuden erfaring med at samle, dokumentere, analysere og kommunikere information om fx risiko, humanitær hjælp og erfaringer fra tidligere katastrofer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • fire obligatoriske kurser (30 ECTS)
 • to valgfrie kurser (10 ECTS)
 • et masterprojekt (20 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som intensive kursusforløb, der består af foredrag, gruppearbejde, videndeling og case-studies.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i katastrofehåndtering.

Den engelske betegnelse er Master of Disaster Management.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske kurser, to valgfrie og et masterprojekt.

1. semester

 • Disaster Risk Management from Theory to Practice (7,5 ECTS)
 • Preparedness and Response to Humanitarian Crises (7,5 ECTS)
 • Disaster Recovery and Planning Development (7,5 ECTS)
 • Research Methodology and Ethics (7,5 ECTS)

2. semester

 • Valgfag 1 (5 ECTS)
 • Valgfag 2 (5 ECTS)
 • Masterprojekt (20 ECTS)

Du kan se mulige valgfag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS, men du kan også tage uddannelsen på deltid. Tager du uddannelsen på deltid, skal du færdiggøre den inden for 3 år.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bacheloruddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse
 • Relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse
 • Relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Det er uddannelsesinstitutionen, som vurderer uddannelsens relevans.

Derudover skal du have:

 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse
 • færdigheder i engelsk, der kvalificerer til at følge et engelsksproget undervisningsforløb
 • basale it-kundskaber

Økonomi

Uddannelsen koster fra 112. 500 - 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. februar 2025
27. februar 2025
Geo Information in Disaster Situations Dagundervisning 2200 København N

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse