Master of Disaster Management
Masteruddannelse

Master i katastrofehåndtering

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde strategisk og operationelt med katastrofehåndtering.

Fakta

Navn:
Master i katastrofehåndtering
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på heltid eller max 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.

Du bliver i stand til at iværksætte beredskabsplaner, håndtere katastrofehjælp og koordinere tiltag, der kan sikre en bæredygtig genopbygning og rehabilitering.

Master of Disaster Management henvender sig til en bred vifte af mennesker, fx ansatte i internationale og humanitære organisationer samt offentligt ansatte, der arbejder med civilbeskyttelse, sundhed, energi og vand.

Undervisningen foregår på engelsk. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med katastrofehåndtering. Både nationalt og internationalt. Du lærer at arbejde strategisk og operationelt med risikoreduktion, katastrofehjælp og genopbygning.

I løbet af studiet lærer du at planlægge, implementere og evaluere aktiviteter i forbindelse med katastrofehåndtering. Du lærer at analysere de forhold, som påvirker individers og samfunds sårbarhed, fx miljømæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold, og får indsigt i, hvordan man koordinerer aktiviteter med sigte på bæredygtig genopbygning.

Derudover får du erfaring med at samle, dokumentere, analysere og kommunikere information om fx risiko, humanitær hjælp og erfaringer fra tidligere katastrofer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • fire grundlæggende kurser
 • to valgfri kurser
 • et masterprojekt

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som intensive kursusforløb, der består af foredrag, gruppearbejde, videndeling og case-studies. Al undervisning foregår på engelsk. 

Den engelske titel er Master of Disaster Management.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse masteruddannelsens kurser som enkeltfag, dog under visse forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske kurser, to valgfri og et masterprojekt.

1. semester

 • Disaster Risk Management from Theory to Practice (7,5 ECTS)
 • Preparedness and Response to Humanitarian Crises (7,5 ECTS)
 • Disaster Recovery and Planning Development (7,5 ECTS)
 • Research Methodology and Ethics (7,5 ECTS)

2. semester

 • Valgfrit kursus 1 (5 ECTS)
 • Valgfrit kursus 2 (5 ECTS)
 • Masterprojekt (20 ECTS)

Læs mere om valgfri kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS, men du kan også tage uddannelsen på deltid. Tager du uddannelsen på deltid, skal du færdiggøre den inden for max 3 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bacheloruddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse
 • Relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse
 • Relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Det er uddannelsesinstitutionen, som vurderer uddannelsens relevans.

Derudover skal du have:

 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse
 • færdigheder i engelsk, der kvalificerer til at følge et engelsksproget undervisningsforløb
 • basale IT-kundskaber

Økonomi

Uddannelsen koster fra 112. 500 - 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. oktober 2021
5. november 2021
Core Course 2: Preparedness and Response to Humanitarian Crises Dagundervisning 2200 København N
*
15. november 2021
28. januar 2022
Core Course 4: Research Methodology & Ethics Dagundervisning 2200 København N
*
22. november 2021
10. december 2021
Core Course 3: Disaster Recovery Planning & Development Dagundervisning 2200 København N
*
7. februar 2022
25. februar 2022
Geo Information in Disaster Situations Dagundervisning 2200 København N
*
28. februar 2022
8. april 2022
Health in Emergencies & Refugee Health Dagundervisning 2200 København N
*
11. april 2022
15. maj 2022
Water Supply & Sanitation in Emergencies Dagundervisning 2200 København N
*
9. maj 2022
24. juni 2022
Shelter & Settlements in Disasters Dagundervisning 2200 København N

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse