masteruddannelser

Masteruddannelser

Voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst til at læse videre, kan tage en masteruddannelse.

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år), og de udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Der er stor variation i udbuddet af uddannelser, og flere af dem udbydes på engelsk. Emneområder er fx it og teknologi, ledelse og organisation, pædagogik, musik, design, sprog og kommunikation, sundhed og medicin og mange flere.

Til alle masteruddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser