masteruddannelser

Tværfaglige uddannelser

De tværfaglige masteruddannelser indeholder uddannelser, som går på tværs af de faglige områder og kan anvendes inden for de fleste brancher.

De giver bl.a. en teoretisk baggrund for at beskrive og styre en praksisudvikling inden for dit arbejdsfelt, og du lærer også om projektledelse.  

Du kan bl.a. selv tilrettelægge et uddannelsesforløb, der passer ind i det fagområde, du beskæftiger dig med.

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser