masteruddannelser

Tværfaglige uddannelser

De tværfaglige masteruddannelser indeholder uddannelser, som går på tværs af de faglige områder og kan anvendes inden for de fleste brancher.

De giver bl.a. en teoretisk baggrund for at beskrive og styre en praksisudvikling inden for dit arbejdsfelt, og du lærer også om projektledelse.  

Du kan bl.a. selv tilrettelægge et uddannelsesforløb, der passer ind i det fagområde, du beskæftiger dig med.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser