hvad er voksenuddannelse?
Artikel

Hvad er voksenuddannelse?

Det er aldrig for sent at tage en uddannelse. Mange henvender sig til voksne.

Voksenuddannelser er et alternativ og supplement til det ordinære uddannelsessystem. Udvalget er stort og består af både almene og erhvervsrettede uddannelser.

Hvilke der er relevante for dig, afhænger af flere ting: Hvor meget uddannelse du har i forvejen, hvad der interesserer dig, og hvad du gerne vil opnå.

Uddannelserne tilbydes på voksne menneskers præmisser. Det vil bl.a. sige, at undervisningen bygger på deltagernes arbejds- og livserfaring, og rent praktisk er den tilrettelagt, så den tager hensyn til, at kursisterne kan være i job.

Fold alle afsnit ud

Offentligt godkendte uddannelser

De voksen- og efteruddannelser, man kan læse om på UddannelsesGuiden, er offentligt godkendte uddannelser.

Uddannelserne udbydes typisk af skoler og uddannelsessteder, der også er godkendt til at gennemføre fuldtidsuddannelser inden for samme fagområde. 

Uddannelser på mange niveauer

Der findes fag, kurser og uddannelser for voksne på næsten alle niveauer i uddannelsessystemet:

Almene og forberedende fag

Gymnasiale og forberedende fag

  • Enkeltfag, supplering og adgangseksamen på gymnasialt niveau forbereder til videregående uddannelse. Se Enkeltfag og supplering.

Erhvervsrettede kurser og uddannelser

  • Arbejdsmarkedsuddannelser eller AMU-kurser er korte kurser og uddannelsesforløb på niveau med erhvervsuddannelser. Se Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
  • Erhvervsuddannelser for voksne (euv) er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne. Euv er ikke voksenuddannelse i egentlig forstand. Euv foregår på fuld tid, og undervisningen er gratis. Se Erhvervsuddannelse for voksne – euv.

Videregående uddannelser for voksne

  • Akademiuddannelser er erhvervsrettede videregående moduler og uddannelser til voksne, der mindst har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Se Akademiuddannelser.
  • Diplomuddannelser er erhvervsrettede videregående moduler og uddannelser til voksne, der mindst har en uddannelse på akademiniveau. Se Diplomuddannelser.
  • Masteruddannelser er universitetsuddannelser for voksne, der i forvejen har en videregående uddannelse. Se Masteruddannelser.

Anden undervisning for voksne

  • Danskuddannelse til voksne udlændinge er undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforhold for voksne udlændinge, der bor i Danmark. Se Danskuddannelse til voksne udlændinge.
  • Specialundervisning for voksne er undervisning til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet indeholder undervisning og specialpædagogisk bistand. Se Specialundervisning for voksne.

Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring

Voksenuddannelserne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du allerede har.

Realkompetencer

På mange voksenuddannelser kan du få vurderet dine realkompetencer, før du begynder. Det betyder, at det, du tidligere har lavet, måske kan indgå i den uddannelse, du ønsker, så du kan gennemføre på kortere tid.

Læs om Realkompetencer.

Krav om erhvervserfaring på videregående niveau

Voksenuddannelser på videregående niveau har krav om erhvervserfaring, inden du kan begynde.

Økonomi under voksenuddannelse

Deltagerbetaling

Der er – med visse undtagelser - deltagerbetaling på voksenuddannelserne. Find mere information om deltagerbetaling og støttemuligheder under beskrivelsen af enkelte uddannelser, kurser og moduler på UddannelsesGuiden.

Økonomisk støtte til voksenuddannelse

Du kan i visse tilfælde søge støtte til at deltage i voksenundervisning. Læs mere om mulighederne i Voksne og støtte til uddannelse.

Få mere at vide

Ministeriet for Børn og Undervisning om Uddannelser til voksne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet om Efter og videreuddannelse.

Relaterede artikler