hvad er voksenuddannelse?
Artikel

Hvad er voksenuddannelse?

Det er aldrig for sent at tage en uddannelse. Mange henvender sig til voksne.

Voksenuddannelser er et alternativ og supplement til det ordinære uddannelsessystem. Udvalget er stort og består af både almene og erhvervsrettede uddannelser.

Hvilke der er relevante for dig, afhænger af flere ting: Hvor meget uddannelse du har i forvejen, hvad der interesserer dig, og hvad du gerne vil opnå.

Uddannelserne tilbydes på voksne menneskers præmisser. Det vil bl.a. sige, at undervisningen bygger på deltagernes arbejds- og livserfaring, og rent praktisk er den tilrettelagt, så den tager hensyn til, at kursisterne kan være i job.

Fold alle afsnit ud

Offentligt godkendte uddannelser

De voksen- og efteruddannelser, man kan læse om på UddannelsesGuiden, er offentligt godkendte uddannelser. De udbydes typisk af skoler og uddannelsessteder, der også er godkendt til at gennemføre fuldtidsuddannelser inden for samme fagområde. 

Uddannelser på mange niveauer

Der findes uddannelser for voksne på næsten alle niveauer i uddannelsessystemet:

  • Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning på grundskoleniveau i fag som dansk, matematik og fremmedsprog.
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) giver mulighed for at forbedre grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, regning og talforståelse. Du kan også lære engelsk og it.
  • Danskuddannelse til voksne udlændinge er undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforhold for voksne udlændinge, der bor i Danmark.
  • Specialundervisning for voksne er undervisning til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet indeholder undervisning og specialpædagogisk bistand.
  • Hf-enkeltfag er gymnasial uddannelse med bred faglig fokus, der giver adgang til videregående uddannelser. Du kan også tage enkeltfag fra hhx, htx og stx og adgangskurser, der er målrettet uddannelserne til ingeniør og maskinmester.
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korte erhvervsrettede uddannelsesforløb til og med niveauet for erhvervsuddannelser. Undervisningen er både praktisk og teoretisk.
  • Erhvervsuddannelser for voksne (euv)*) er særligt tilrettelagte erhvervuddannelser for voksne, der fx har arbejdet som ufaglærte inden for et bestemt fagområde i nogle år.
  • Akademiuddannelser ligger på niveau med erhvervsakademiuddannelser. Uddannelserne svarer til et års fuldtidsstudium.
  • Diplomuddannelser henvender sig til voksne, der har en akademi-, erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse.
  • Masteruddannelser henvender sig til voksne, der i forvejen har en professionsbachelor-, diplom- eller universitetsuddannelse.

*) Euv er for voksne, men ikke voksenuddannelse i egentlig forstand. Euv foregår på fuld tid, og undervisningen er gratis.

Hvis man sammenholder voksenuddannelserne med de ordinære uddannelser, ser det ud som vist i skemaet:

Niveau*Ordinære uddannelserVoksenuddannelser
1-3Folkeskole/grundskole

Forberedende voksenundervisning

Almen voksenuddannelse

4

Stx

Hhx

Htx

Hf

Eux

Studentereksamen på kursus

Enkeltfag og supplering

Enkeltfag på hf

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

2-5Erhvervsuddannelse for voksne – euvAMU
5ErhvervsakademiuddannelseAkademiuddannelse
6

Professionsbacheloruddannelse

Bacheloruddannelse ved universitetet

Diplomuddannelse
7Kandidatuddannelse ved universitetetMasteruddannelse
 

* Læs mere om kvalifikationsniveauer i det danske uddannelsessystem.

Uddannelse, som bygger på din viden og erfaring

Voksenuddannelserne bygger videre på den uddannelse og den erfaring, du allerede har.

På mange voksenuddannelser kan du få vurderet dine realkompetencer, før du begynder. Det betyder, at det, du tidligere har lavet, måske kan indgå i den uddannelse, du ønsker, så du kan gennemføre på kortere tid. Læs om realkompetence.

Vær også opmærksom på, at voksenuddannelser på videregående niveau har krav om erhvervserfaring, inden du kan begynde.

Økonomi under voksenuddannelse

Du kan i visse tilfælde søge støtte til at deltage i voksenundervisning. Læs mere om mulighederne i Voksne og støtte til uddannelse.

Der er – med visse undtagelser - deltagerbetaling på voksenuddannelserne. Find mere information om deltagerbetaling og støttemuligheder under beskrivelsen af enkelte uddannelser, kurser og moduler på UddannelsesGuiden.

Få mere at vide

Ministeriet for Børn og Undervisning om Uddannelser til voksne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet om Efter og videreuddannelse.

Relaterede artikler