Forberedende voksenundervisning
Grundskoleniveau mv.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning.

Fakta

Navn:
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
40-80 lektioner pr. trin
Adgangskrav:
Du skal være fyldt 18 år
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

På FVU kan man få undervisning i tre fag:

 • FVU-start
 • FVU-læsning (dansk)
 • FVU-matematik

Du bliver bl.a. undervist i at samtale på dansk, læse fra aviser og blade, skrive e-mails og bruge matematikken i din dagligdag.

Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle over 18, der kan få noget ud af undervisningen. Det kan være voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse. Eller voksne, der vil have færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Undervisningen foregår på små hold. Den er tilrettelagt for voksne, og emnerne er hentet fra dagligdagen.

FVU-start

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil styrke deres sproglige færdigheder i dansk, før eller samtidig med at de deltager i FVU-matematik eller FVU-læsning.

Du arbejder bl.a. med at:

 • kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
 • anvende forskellige strategier for kommunikation
 • forstå ord, der forekommer mindre hyppigt
 • forstå og anvende ord, der forekommer hyppigt

Kurset varer mellem 40 og 80 lektioner.

FVU-læsning (dansk)

Kurset har fire trin, som hver varer mellem 40 og 80 lektioner. På alle fire trin arbejder du med dansk i hverdagen.

Du lærer:

 • at stave ord
 • at læse og forstå tekster
 • at skrive og bruge tekster

Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser.

FVU-matematik

Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 40 og 80 lektioner. Trin 2 varer mellem 60 og 80 lektioner.

Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet.

Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet.

Undervisningen i læsning og matematik kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening.

Uddannelsen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC).

Desuden er der FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

Varighed

De enkelte trin varierer. Typisk varer et trin mellem 40 og 80 lektioner svarende til mellem 30 og 60 undervisningstimer.

Optagelse og adgang

Du skal være fyldt 18 år.

Kontakt den skole, som du ønsker at tage undervisningen på. Skolen vurderer, om FVU er noget for dig, og den finder det trin, som passer bedst til dig.

Er du under 18, kan du følge FVU, hvis du deltager i:

 • AMU-uddannelse
 • Undervisning, som er tilrettelagt på en virksomhed
 • Uddannelse under kriminalforsorgen

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads. Er du ansat, skal du have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

SU

Er du 18-19 år, kan du søge SU til FVU sammen med almen voksenuddannelse. Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, så skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen.

Ledige på dagpenge

Ledige kan få dagpenge under jobrettet uddannelse i op til 6 uger omregnet til heltid. Læs mere om reglerne for forsikret ledig.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

FVU kan gøre det nemmere for dig efterfølgende at følge anden undervisning, fx:

 • Almen voksenuddannelse
 • Arbejdsmarkedsuddannelse, AMU
 • Erhvervsuddannelse for voksne, euv

Derudover kan du, hvis du har bestået læsning på trin 4 og matematik på trin 2, opnå adgang til en erhvervsuddannelse. Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Du kan tage FVU alene, eller du kan bruge FVU som støtte til anden undervisning, fx på et AMU-center, en handelsskole eller en teknisk skole.

Få mere at vide

Om forberedende voksenundervisning (FVU) på Undervisningsministeriets hjemmeside.