almen voksenuddannelse, avu
Grundskoleniveau mv.

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til voksne over 25 år, der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag på 9. og 10. klasses niveau.

Fakta

Navn:
Almen voksenuddannelse (avu)
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
25 år - dog visse undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling fra 140 til 1.430 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Fik du aldrig taget folkeskolens afgangseksamen, eller ønsker du at genopfriske et eller flere af folkeskolens fag, fx dansk eller matematik?

Med avu kan du samle op på de fag, du mangler for at komme i gang med at uddanne dig, fx tage en erhvervsuddannelse, en hf eller en studentereksamen. Undervisningen foregår på voksenuddannelsescentre (VUC), som findes rundt om i landet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Formålet med almen voksenuddannelse er, at du styrker din faglige viden, indsigt og kritiske sans. Det er et godt grundlag, hvis du vil videre i uddannelsessystemet. 

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Du kan tage et eller flere fag ad gangen.

Niveauer
De enkelte fag udbydes på flere niveauer: Basis, D, E, F, og G.

BasisG-niveauF-niveauE-niveauD-niveau
BegynderniveauSvarer til 9. klasseMellem 9. og 10. klasseSvarer til 10. klasseMellem 10. klasse og gymnasialt niveau.

Læs mere om niveauerne og deres betydning i artiklen Niveau i almene fag.

Kernefag

Der findes kernefag og tilbudsfag. Der undervises i kernefagene ved alle voksenuddannelsescentre. Det enkelte VUC kan dog vælge at tilbyde enten tysk eller fransk.

Kernefag:

 • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Engelsk på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Matematik på basisniveau og på niveauerne G til D
 • Naturvidenskab på niveauerne G til D
 • Historie på niveau D eller samfundsfag på niveauerne G og D
 • Tysk eller fransk på basisniveau og på niveauerne G til D


Tilbudsfag

Tilbudsfagene kan skifte fra VUC til VUC. De enkelte VUC'er kan også oprette andre tilbudsfag end dem, som er nævt her. Hør dit lokale VUC-center, hvilke tilbudsfag de udbyder. 

Tilbudsfag:

 • Billedkunst på niveau D
 • Formidling på niveau D
 • Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G
 • Idræt på niveau D
 • Latin på niveauerne E og D
 • Livsanskuelse på niveau D
 • Psykologi på niveau D
 • Samarbejde og kommunikation på niveau G

Undervisningen

Undervisningen foregår som regel som holdundervisning, men kan også tilbydes som fleksibelt tilrettelagt undervisning. Så du kan arbejde, når du har tid og lyst. Det kaldes også åbent VUC.

Fjernundervisning kan også være en mulighed. Kontakt dit lokale VUC og hør om mulighederne. På alle VUC'er er der desuden mulighed for at deltage i værkstedsundervisning.

Uddannelsessteder

Undervisninger foregår på VUC-centre rundt omkring i landet.
Find dit lokale VUC-center

Prøver

Undervisning på niveau G og D afsluttes med prøve. På basisniveau, niveau F og niveau E afsluttes fagene med en anden form for faglig dokumentation. Hvis du har afsluttet et avu-forløb med en almen forberedelseseksamen, er du sikret adgang til optagelse på den 2-årige hf-uddannelse, hvis du har følgende fag:

 • Dansk D eller dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab G eller derover
 • Enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk på niveau G eller derover

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt et eller flere fag, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Hvis du er under 25 år

Er du under 25 år, kan vejlederen på VUC, eller en vejleder i din kommune, henvise dig til Den forberedende grunduddannelse (FGU). Her får du undervisning sammen med andre unge.

Der findes desuden en række situationer, der giver mulighed for at deltage i almen voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

 • Du har et fast job på minimum 20 timer om ugen
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, eller er i gang med en, og har behov for supplerende fag.
 • Du er i gang med hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau.  
 • Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for alle avu-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.430 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, er deltagerbetalingen væsentligt højere.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 1, 2 og 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.