almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Fagelementer til AVU

Fagelementerne er dele af enkeltfag på AVU. Forløb, som består af fagelementer, bliver udbudt med fokus på særlige emner i det pågældende fag.

Fakta

Type:
Fag på grundskoleniveau mv.
Varighed:
6 - 10 uger
Adgangskrav:
Normalt 25 år.
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.350 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Varigheden er kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Indholdet i fagelementerne varierer fra fag til fag. Holdbeskrivelserne uddyber indholdet i de enkelte fagelementer.

Eksamen

Der afholdes normalt ikke prøve efter fagelementer. Man kan dog på baggrund af fagets læreplan aflægge prøve som selvstuderende.

Varighed

Et fagelement varer højst halvdelen af det pågældende fags uddannelsestid.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år. 

For at blive tilmeldt et eller flere fag, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.350 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. marts 2023
6. juni 2023
Element af faget Matematik, Basis Aftenundervisning 5000 Odense C
*
7. marts 2023
6. juni 2023
Element af faget Matematik, Basis Aftenundervisning 5000 Odense C
*
7. august 2023
1. september 2023
Introducerende undv. matematik Dagundervisning 4300 Holbæk
*
9. august 2023
1. december 2023
Dansk Element af G (IT) Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2023
1. december 2023
Dansk Element af G (IT) Dagundervisning 2770 Kastrup
*
14. august 2023
20. december 2023
Skrivefag - Skriftlig dansk Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
14. august 2023
20. december 2023
Udtalefag - Mundtlig dansk Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
17. august 2023
13. december 2023
Fagelement af samfundsfag G Dagundervisning 7100 Vejle