almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Tysk, basis

Du lærer at kommunikere på et meget enkelt tysk om hverdagsemner som din familie, din bolig eller din uddannelse.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.430 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

I undervisningen lærer du at forstå og stille enkle spørgsmål og fortælle om et emne, der interesser dig. Du arbejder desuden med små korte tekster på tysk, fx informationer på skilte, køreplaner og tv-programmer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med:

  • Grundlæggende elementer i tysk udtale
  • Grundlæggende tysk ordforråd
  • Grundlæggende grammatik, herunder ordklasser
  • Korte enkle tekster om genkendelige emner
  • Enkle kommunikationsstrategier
  • Tyske kultur- og samfundsforhold

Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation.

Faget udbydes på VUC flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter tysk, basis.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal normalt være fyldt 25 år. 

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle avu-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.430 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2024
13. november 2024
Tysk, Basis Aftenundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
3. februar 2025
Tysk, Basis Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby