almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Samfundsfag, niveau D

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold.

Fakta

Type:
Grundskole niveau
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.300 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du får desuden en introduktion til velfærdsmodeller og grundlæggende økonomiske sammenhænge. 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får kendskab til sammenhængen mellem EU, globale forhold og Danmarks handlemuligheder og undervises i emnerne:

  • Det politiske system i Danmark, de politiske partier, velfærdsmodeller og det danske arbejdsmarked
  • Økonomi, finanspolitik og EU's betydning for dansk økonomi
  • EU og internationale organisationer
  • Identitetsdannelse samt forhold mellem individ og samfund

It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 75 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.300 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2020
12. maj 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 8700 Horsens
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. januar 2021
14. maj 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 2770 Kastrup
*
18. januar 2021
14. maj 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
21. maj 2021
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. februar 2021
15. juni 2022
Samfundsfag, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
1. december 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 1120 København K
*
16. august 2021
17. december 2021
Samfundsfag, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
16. august 2021
17. maj 2022
Samfundsfag, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Samfundsfag, D Dagundervisning 1120 København K