almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Latin, niveau D

Faget giver dig viden om det latinske sprogs grundlæggende opbygning, sprogets historie og den romerske kulturs påvirkning af europæisk kultur og historie.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.380 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du lærer at analysere og oversætte en let latinsk tekst, så du kan forstå tekstens indhold og budskab.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at kunne oversætte en let latinsk tekst og få indsigt i romersk kultur arbejder du blandt andet med:

  • Konstruerede latinske tekster
  • Basalt latinsk ordforråd
  • Grundlæggende latinsk grammatik med fokus på kasussystemet
  • Latinsk terminologi
  • Latin i de europæiske sprog
  • Kultur, historie og samfund

It indgår i arbejdet med at søge informationer om kulturelle og historiske forhold.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve, der omfatter en sproglig del og en kulturhistorisk del.

Varighed

Fagets undervisningstid er 45 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.380 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.