almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, basis

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du arbejder med det talte sprog, at lytte og tale, og det skrevne sprog, dvs. at læse og skrive. Du får også undervisning i grammatik.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.380 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Læsning
  • Sproglig klarhed
  • Grammatik
  • Ord og betydning
  • Kommunikation
  • Ordbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.380 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
7. februar 2023
31. december 2023
Dansk, Basis Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2023
30. juni 2024
Dansk, Basis Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2023
4. december 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 1120 København K
*
7. august 2023
4. december 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2023
8. maj 2024
Dansk, Basis Fjernundervisning 7100 Vejle
*
10. august 2023
1. november 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. august 2023
7. december 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2023
3. november 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2023
3. november 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 2610 Rødovre
*
16. august 2023
6. oktober 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 7700 Thisted
*
16. august 2023
17. november 2023
Dansk, Basis Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
3. januar 2024
8. maj 2024
Dansk, Basis Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Dansk, Basis Dagundervisning 1120 København K
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Dansk, Basis Dagundervisning 1120 København K
*
8. januar 2024
22. marts 2024
Dansk, Basis Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2024
20. februar 2024
Dansk, Basis Dagundervisning 2000 Frederiksberg