almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Billedkunst, niveau D

Du lærer at arbejde praktisk og eksperimenterende med billedkunstens forskellige materialer og teknikker.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.430 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Faget giver dig færdigheder i at forstå billedkunst. Fx trænes du i at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Desuden får du viden om forskellige tiders opfattelse af kunst.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive god til at forstå billedkunst og få viden om praktiske og teoretiske sider af billedkunst arbejder du med:

  • Praktisk og eksperimenterende billedfremstilling
  • Kendskab til materialer og teknikker
  • Viden om billedsproglige virkemidler, fx farver, lys, skygge, komposition og perspektiv
  • Kunsthistoriske perioder - også nyere tid
  • Besøg på udstillinger eller besøg af gæstelærere
  • Populær hverdagskunst
  • Kunstneriske udtryk fra andre verdensdele

It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning samt til billedfremstilling og billedbehandling.

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). 

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle avu-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.430 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.