almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau D

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.350 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

I undervisningen arbejder I med at læse dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og som en del af kurset læser I et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:

  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
  • En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
  • Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
  • Sproglig korrekthed i tale og skrift
  • Citatteknik og kildeangivelse
  • Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.350 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
29. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. september 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2023
17. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
3. februar 2023
11. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
3. februar 2023
11. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
3. februar 2023
11. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
3. februar 2023
11. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
3. februar 2023
11. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5500 Middelfart
*
3. februar 2023
11. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5500 Middelfart
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5620 Glamsbjerg
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5620 Glamsbjerg
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5471 Søndersø
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
20. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5620 Glamsbjerg
*
21. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
21. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5600 Faaborg
*
23. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. marts 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
1. maj 2023
9. juni 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
4. september 2023
29. november 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 8800 Viborg
*
13. september 2023
29. november 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7800 Skive
*
15. september 2023
29. november 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8800 Viborg
*
29. september 2023
8. december 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
29. september 2023
8. december 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
29. september 2023
8. december 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
29. september 2023
8. december 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
29. september 2023
8. december 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
2. oktober 2023
4. december 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
16. oktober 2023
30. december 2023
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
12. februar 2024
16. maj 2024
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
12. februar 2024
16. maj 2024
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
11. marts 2024
17. maj 2024
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
13. marts 2024
30. juni 2024
Dansk som andetsprog, D Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
29. april 2024
7. juni 2024
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2610 Rødovre