almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau D

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.300 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

I undervisningen arbejder I med at læse dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og som en del af kurset læser I et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:

  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
  • En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
  • Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
  • Sproglig korrekthed i tale og skrift
  • Citatteknik og kildeangivelse
  • Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.300 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. januar 2021
11. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
11. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. januar 2021
15. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
3. december 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
30. juni 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. februar 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
9. februar 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
22. februar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7400 Herning
*
22. februar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7400 Herning
*
24. februar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
24. februar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
26. februar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
1. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
5. marts 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
5. marts 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8900 Randers C
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6270 Tønder
*
8. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
9. marts 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7100 Vejle
*
10. marts 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4700 Næstved
*
15. marts 2021
28. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. marts 2021
28. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. marts 2021
28. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
15. marts 2021
27. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
15. marts 2021
27. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
15. marts 2021
27. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. marts 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2770 Kastrup
*
16. marts 2021
14. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
23. marts 2021
10. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. april 2021
30. juni 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
6. april 2021
11. juni 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
6. april 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. april 2021
27. maj 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
1. maj 2021
30. juni 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
22. september 2021
8. december 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. oktober 2021
1. december 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
4. oktober 2021
3. december 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4700 Næstved
*
29. oktober 2021
1. december 2021
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
15. november 2021
31. december 2021
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
14. februar 2022
17. maj 2022
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. marts 2022
17. maj 2022
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
1. april 2022
30. juni 2022
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
4. april 2022
17. maj 2022
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 1120 København K
*
1. maj 2022
30. juni 2022
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund