almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau D

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.380 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du lærer desuden at forstå og at analysere tekster og at se dem i et historisk perspektiv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • Ældre og nyere litteratur
  • Journalistiske genrer, trykte og elektroniske
  • Kommunikation og argumentation
  • Studieteknik
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.380 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Dansk, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Dansk, D Fjernundervisning 1120 København K
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Dansk, D Fjernundervisning 1120 København K
*
29. januar 2024
8. maj 2024
Dansk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
1. februar 2024
8. maj 2024
Dansk, D Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. marts 2024
17. maj 2024
Dansk, D Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
11. marts 2024
22. maj 2024
Dansk, D Dagundervisning 1120 København K
*
11. marts 2024
16. maj 2024
Dansk, D Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
16. oktober 2024
31. december 2024
Dansk, D Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
15. november 2024
31. december 2024
Dansk, D Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
3. februar 2025
22. maj 2025
Dansk, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. april 2025
6. juni 2025
Dansk, D Dagundervisning 2610 Rødovre