almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau F

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.350 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

  • Procesorienterede skriveforløb
  • Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
  • Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
  • Læsestrategier og studieteknikker
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
  • Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
  • Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Undervisningen strækker sig over 75 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.350 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

U).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
29. august 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. september 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2023
21. april 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
21. april 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
21. april 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
17. april 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2023
17. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
19. januar 2023
2. april 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
31. juli 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
27. februar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. august 2023
20. november 2023
Dansk som andetsprog, F Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2023
5. oktober 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2023
17. november 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2023
17. november 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2610 Rødovre
*
2. januar 2024
1. marts 2024
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. januar 2024
14. marts 2024
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K