almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau F

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.300 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

  • Procesorienterede skriveforløb
  • Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
  • Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
  • Læsestrategier og studieteknikker
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
  • Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
  • Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Undervisningen strækker sig over 75 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.300 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

U).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2021
14. april 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
12. marts 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2021
12. marts 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, F Aftenundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. januar 2021
15. maj 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
15. marts 2021
Dansk som andetsprog F Dagundervisning 2770 Kastrup
*
18. januar 2021
15. marts 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
18. januar 2021
3. december 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
8. februar 2021
31. august 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. marts 2021
4. juni 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. marts 2021
4. juni 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. marts 2021
4. juni 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6270 Tønder
*
8. marts 2021
4. juni 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. marts 2021
4. juni 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
1. august 2021
30. september 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2021
31. december 2021
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
17. september 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K
*
9. august 2021
6. oktober 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K
*
9. august 2021
6. oktober 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K
*
11. august 2021
3. december 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4700 Næstved
*
11. august 2021
3. december 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. august 2021
19. november 2021
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2620 Albertslund
*
1. januar 2022
28. februar 2022
Dansk som andetsprog, F Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
25. februar 2022
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K
*
10. januar 2022
17. marts 2022
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K
*
10. januar 2022
17. marts 2022
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 1120 København K