almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Livsanskuelse, niveau D

Faget giver dig viden om etiske og eksistentielle problemstillinger og kan inddrage både filosofiske, religiøse og samfundsmæssige overvejelser.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 140 til 1.430 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du lærer også at gøre rede for forskellige menneskesyn og vurdere, hvordan de kommer til udtryk i forskellige kulturer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om etiske og eksistentielle problemstillinger skal du arbejde med

  • Etiske teorier
  • Eksistensfilosofi
  • Religiøse og ateistiske livssyn
  • Demokrati og menneskerettigheder
  • Identitetsdannelse før og nu

It anvendes især i forbindelse med skriftlige opgaver, informationssøgning og formidling.

Faget udbydes på flere VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). 

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle avu-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 140 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.430 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2024
6. juni 2025
Livsanskuelse, D Dagundervisning 7900 Nykøbing M